Hudební fakulta JAMU - Studium - Oborové rady HF JAMU

Oborové rady HF JAMU  

Interpretace a teorie interpretace :

 • doc. Monika Holá, Ph.D. – předsedkyně sekce HF JAMU Brno
 • prof. PhDr. Jindřiška Bártová – HF JAMU
 • prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. – HF JAMU
 • prof. Miloslav Jelínek – HF JAMU
 • prof. Alena Vlasáková – HF JAMU
 • doc. Zdeněk Šmukař – HF JAMU
 • prof. Jiří Hlaváč – HAMU – předseda sekce HAMU Praha
 • prof. Václav Bernášek - HAMU
 • prof. Ivan Klánský – HAMU
 • prof. Jiří Chvála – HAMU
 • prof. Vlastislav Mareš - HAMU
 • prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. – HAMU 

Kompozice a teorie kompozice 

 • doc. Mgr. Ing. Dan Dlouhý, Ph.D. – HF JAMU – předseda sekce HF JAMU
 • prof. PhDr. Leoš Faltus – HF JAMU
 • prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. – HF JAMU
 • doc. Martin Smolka – HF JAMU
 • doc. Jaroslav Šťastný, Ph.D. – HF JAMU
 • prof. PhDr. Miloš Štědroň – HF JAMU
 • doc. Hanuš Bartoň – předseda sekce HAMU
 • prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. – HAMU
 • prof. Ivan Kurz – HAMU
 • prof. Ivana Loudová - HAMU
 • prof. Václav Riedelbauch – HAMU 

Hudební produkce 

 • doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. – HF JAMU – předsedkyně sekce HF JAMU
 • Ing. Jana Vondráčková – HF JAMU
 • doc. MgA. Blanka Chládková – DiFa JAMU
 • PhDr. Marie Kučerová – ředitelka Filharmonie Brno
 • PhDr. Ingeborg Radok Žádná – prorektorka AMU Praha
 • doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc. – HAMU – předseda sekce HAMU
 • prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. – HAMU
 • prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová – HAMU