Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - katedra zpěvu

Pedagogové - katedra zpěvu  

Katedra zpěvu
 
Vedoucí: doc. MgA. Zdeněk Šmukař
 
Interní pedagogové:
doc. Mgr. art. Marta Beňačková
odb. as. Mgr. František Dofek
doc. Jaroslava Janská
doc. Mgr. Helena Kaupová
doc. Mgr. Šárka Králová
doc. MgA. Jan Král
odb. as. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
odb. as. MgA. Zdeněk Plech
odb.as. Natalie Romanová - Achaladze
odb. as. Mgr. Irena Rozsypalová
odb. as. Mgr. Lubomíra Sonková
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
odb. as. Tatiana Teslya
doc. MgA. Marta Vašková
 
Externí pedagogové
MgA. Galina Alechkevitch
Dagmar Entrová
MUDr. Radan Havlík
Mgr. Jiří Kyselák
Mgr. Petr Lokaj
MgA. Marek Paľa
Mgr. Vladimíra Šmukařová 
MgA. Petra Špačková