Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - strunné nástroje

Pedagogové - strunné nástroje  

Katedra strunných nástrojů
 
Vedoucí: prof. MgA. Miloslav Jelínek
 
Interní pedagogové
doc. Mgr. Renata Ardaševová
doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
MgA. Ladislav Doležel
MgA. Matěj Freml
doc. MgA. Vladimír Hollý
prof. MgA. Miloslav Jelínek
doc. MgA. Marcela Jelínková
doc. MgA. Bohuslav Matoušek
prof. Peter Michalica, ArtD.
prof. Martin Mysliveček
prof. MgA. František Novotný
odb. as. MgA. Libuše Pančochová
prof. Jozef Podhoranský
odb. as. Jan Řezníček
Bohumír Stehlík
odb. as. David Šlechta
odb. as. Miloš Vacek
odb. as. Mgr. Pavel Wallinger
odb. as. Miroslav Zicha
 
Externí pedagogové
Pavel Horák
Milán Kašuba
MgA. Pavel Suk
Karel Procházka
prof. Adolf Sýkora