Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - strunné nástroje

Pedagogové - strunné nástroje  

Katedra strunných nástrojů
 
Vedoucí: prof. MgA. Miloslav Jelínek
 
Interní pedagogové
doc. Mgr. Renata Ardaševová
doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
MgA. Matěj Freml, Ph.D.
doc. MgA. Vladimír Hollý
prof. MgA. Miloslav Jelínek
doc. MgA. Marcela Jelínková
prof. Peter Michalica, ArtD.
prof. MgA. František Novotný
odb. as. MgA. Libuše Pančochová
prof. Jozef Podhoranský
odb. as. Mgr. Jan Řezníček
odb. as. MgA. David Šlechta, Ph.D.
odb. as. MgA. Marek Švestka
odb. as. MgA. Štěpán Švestka
odb. as. Miloš Vacek
odb. as. Mgr. Pavel Wallinger
odb. as. Miroslav Zicha
 
Externí pedagogové
Pavel Horák
Milán Kašuba
MgA. Pavel Suk
prof. Adolf Sýkora