Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - Doc. Mgr. Jan Zbavitel

Doc. Mgr. Jan Zbavitel  

doc. Mgr. jan zbaviteldirigent

Bohuslava Martinů 139

tel: 00420-54121 39 19

mob.tel.: 775702 245

e-mail : janzbavvolnycz

 
Studia:

 • 11 - letá střední škola - maturita l959 - Frenštát p.R.
 • Konzervatoř vOstravě - absolutorium vroce 1965 v oborech hoboj, dirigování orchestru
 • JAMU v Brně - absolutorium vroce 1970 v oboru dirigování symfonické a operní tvorby u prof. Františka Jílka a řízení oratorií a kantát u prof. Josefa Veselky.


Zaměstnání:

 • Ještě v době studií na JAMU (1968) angažován jako korepetitor opery a baletu a od roku 1971 druhým sbormistrem a dirigentem Janáčkovy opery vBrně.
 • Na základě konkurzu angažován od r. 1979 ve Státním divadle vÚstí n.L. jako šéfdirigent opery (1979 - 1985 ).
 • Po šestiletém působení v Ústí n.L. opět (v r.1985) dirigentem Janáčkovy opery vBrně.
 • V sezóně 1991 / 1992 působení v ND Praha a Státní opeře Praha.
 • Od října 1992 dirigentem Slovenského Národného divadla vBratislavě.
 • V r. 1994 jmenován uměleckým šéfem ( do r. 1999 ) a dirigentem Janáčkovy opery vBrně . Vkvětnu 2003 opět pověřen řízením Janáčkovy opery (do října 2003).
 • Od srpna 2004 uměleckým šéfem a dirigentem opery DJKT vPlzni ( do srpna 2006 )
 • a dirigentem opery a baletu ND vBrně.
 • Od 1.7. 2009 - 31. 12. 2009 šéfdirigentem Janáčkovy opery v Brně

Pedagogické působení:

Od září 1987 nepřetržité pedagogem - OA - na JAMU vBrně, vyučování hlavních oborů řízení symfonického orchestru a opery. 1.10. 2009 jmenován docentem JAMU.

Řada mých posluchačů působí jako dirigenti v ND Bratislava, v Janáčkově opeře Brno, ND Praha, jako šéfové nebo dirigenti operních divadel v Českých Budějovicích, Liberci, Opavě nebo jako pedagogové a dirigenti symfonických orchestrů konzervatoří v Ostravě, Kroměříži.

Spolupracuji s řadou symfonických orchestrů a divadel ( St. filharmonie Brno, Filharmonie Boh. Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostrava, ND v Praze, SND vBratislavě, Státní opera v Praze, divadly vOlomouci, Českých Budějovicích, komorními orchestry, Radio orchester Lausanne, Symf. orchestr Solingen, SOČR - stagione „ Tosca" a „Carmen"na festivalu v NSR, Synfonica Portugesa - stagione „ Její pastorkyně" a „ Příběhy lišky Bystroušky", Theatro Lyrica Kagliari a dalších ).

Spolupráce s Čs. rozhlasem : nahrávky s Komorním orch.Bohuslava Martinů, Českými kom.sólisty, Státní filharmonii Brno, Janáčkovou operou ( přímý přenos opery B. Martinů „ Řecké pašije " do 17 zemí světa zJanáčkovy opery vBrně 14. 4. 2001 a další .

Čs. televize pořídila záznamy nebo vysílala vpřímém přenosu opery Kocour Mikeš (M. Vacek), Hry o Marii ( B. Martinů), Z mrtvého domu, Osud ( L. Janáček) a další.

Operní a koncertní aktivity vzahraničí:

 • Rakousko: Traviata (Verdi), Rusalka, Slovanské tance (Dvořák), Glagolská mše (Janáček), Te Deum (Bruckner), koncerty,
 • Německo: Její pastorkyňa (Janáček), Hry o Marii (Martinů), Kocour Mikeš (Vacek), Rusalka (Dvořák), Giselle (Adam), Prodaná nevěsta
 • (Smetana), Labutí jezero (Čajkovský), Tosca (Puccini- stagione), Carmen ( Bizet - stagione ), koncerty,Tannhäuser(Wagner)
 • Luxembourg: Příhody lišky Bystroušky (Janáček), Slovanské tance ( Dvořák), Lucia z Lammemour ( Donizetti), Tajemství, Prodaná nevěsta (Smetana),
 • Francie: Tannhäuser (Wagner), Slovanské tance (Dvořák), Labutí jezero (Čajkovský),
 • Španělsko: Italka vAlžíru, Lazebník sevilský (Rossini), Rigoletto ( Verdi ), Romeo a Julie ( Prokofjev), Giselle (Adam), Prodaná nevěsta (Smetana), Šeherezáda ( Korsakov), Labutí jezero (Čajkovský), koncerty,
 • Švýcarsko: Tannhäuser (Wagner), Slovanské tance (Dvořák), Příhody lišky Bystroušky (Jnáček),
 • Itálie: Don Giovanni (Mozart), koncerty, Bajadére (stagione červen 2008 )
 • Japonsko: Don Giovanni (Mozart -1995), Tosca (Puccini -1997), Carmen (Bizet - 1999), Romeo a Julie ( Prokofjev - 2001), Hänsel und Gretel ( Humperdinck - 2004 ), Carmen ( Bizet - červenec 2005 sND Brno, Carmen ( Bizet) a Příhody lišky Bystroušky (Janáček) září-říjen 2005 sDJKT Plzeň, Tannhäuser (2008 - NDB Brno)
 • Dánsko: Labutí jezero ( Čajkovský), Tosca (Puccini),
 • Portugalsko: Její pastorkyňa (Janáček - 2000, stagione), Příhody lišky Bystroušky (Janáček - 2001, stagione),
 • Holandsko: Zmrtvého domu (Janáček),Tosca ( Puccini )
 • Řecko: Věc Makropulos ( Janáček )

Orchestrální repertoár tvoří řada symfonických děl a koncertů L.v.Beethovena, W.A.Mozarta, A.Dvořáka, P.I.Čajkovského, J.Brahmse, L. Janáčka, B. Martinů, I. Stravinského, S. Prokofjeva, M.Ravela a dalších, dále široké spektrum tvorby autorů dvacátého století.

Přehled nastudovaných operních děl:

 • W. A. Mozart: Kouzelná flétna, Únos ze serailu, Don Giovanni, Figarova svatba, Cosi fan tutte
 • L. v. Beethoven: Fidelio
 • G. Rosini: Lazebník sevilský, Italka vAlžíru
 • G. Donizetti: Don Pasquale, Favoritka, Nápoj lásky, Lucia zLammemour
 • G. Verdi: La Traviata, Don Carlos, Rigoletto, Síla osudu, Nabucco, Aida
 • G. Puccini: Tosca, Madame Butterfly, Bohema
 • R. Wagner: Tannhäuser, Bludný Holanďan
 • B. Smetana: Libuše, Dalibor, Hubička, Dvě vdovy, Prodaná nevěsta, Tajemství
 • A. Dvořák: Rusalka, Čert a Káča, Jakobín, Dimitrij
 • B. Martinů: Hry o Marii, Řecké pašije, Divadlo za bránou, Špalíček, Veselohra na mostě, Čím lidé žijí
 • L. Janáček: Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Zmrtvého domu, Věc Makropulos,Příhody lišky Bystroušky, Osud
 • Ch. Gounod: Faust a Markétka
 • J.E. Massenet: Samson a Dalila, Werther
 • R. Straus: Salome
 • A. Honegger: Johanka zArcu
 • D. Šostakovič: Nos
 • S. Prokofjev: Semjon Kotko, Vojna a mír
 • G. Gershwin: Porgy a Bess
 • E. Humperdinck: Hänsel und Gretel
 • M.P.Musorgskij: Boris Godunov

Nastudoval jsem dále opery a díla českých autorů 20. století :

( Ištván „ Balada o jihu", „Psalmus niger", Zámečník „Fraška o kádi" a „Ferda mravenec", Pauer „Zuzana Vojířová" a „Žvanivý slimejš", Boháč „ Goya", Mácha „ Polapená nevěra", Vacek „ Kocour Mikeš", Zouhar „ Velká láska ", Pololánik „ Paní mezi stíny" a další.)

Oratoria a kantáty:

 • W.A. Mozart: Requiem
 • G. Vedi: Requiem
 • A. Dvořák: Stabat Mater, Requiem
 • A. Bruckner: Te Deum
 • L. Janáček. Glagolská mše
 • A. Honegger: Johanka zArcu

a další

Balety:

 • P. I. Čajkovský: Labutí jezero, Spící krasavice, Louskáček
 • S. Prokofjev: Romeo a Julie, Marnotratný syn, Popelka
 • I. Stravinský: Petruška, Svěcení jara
 • V. Novák: Signorina Gioventu
 • A. Adam: Giselle
 • R. Korsakov: Šeherezáda
 • M. Ravel Dafnis a Chloe, Bolero
 • L. Délibes: Coppélia, Sylvia
 • L. Minkus : Bajadére, Korzár
 • Z. Pololánik Paní mezi stíny
 • J. Novák Aesopia

a další klasické balety a díla českých a světových autorů 20. století

K. 31. 12. 2009 jsem nastudoval a řídil

1393 operních představení - z toho 141 vzahraničí

623 baletních představení - z toho 63 vzahraničí

151 koncertů s filharmonickými a komorními orchestry

51 natáčení v Čs rozhlase - převážně díla současných autorů

8 operních titulů natočila Čs televize

Se souborem Janáčkovy opery a jinými soubory jsem absolvoval 43 zahraničních zájezdů