Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - Mgr. Zuzana Vybíralová

Mgr. Zuzana Vybíralová  

kontakt: vybiralovajamucz

Vzdělání:

 • 1978-83 FF UJEP (MU) v Brně, obor český jazyk, francouzský jazyk
 • 1990-95 FF MU v Brně, obor italský jazyk a literatura
 • studijní pobyty (Brno, Dijon, Gemona, Perugia) a účast na doškolovacích seminářích pro
 • učitele italského a francouzského jazyka


Praxe:

 • 1984-85 sekretářka na katedře jazyků VUT v Brně
 • 1985-90 lektorka italštiny, francouzštiny a češtiny na KDhl.m.Prahy
 • výuka francouzštiny na Institutu zahraničního obchodu v Praze
 • od r.1990 odborná asistentka na katedře jazyků JAMU
 • 1992-93 externě výuka italštiny na gymnáziu
 • překlady, tlumočení, účast ve zkušebních komisích

Publikační činnost:

 • Italsko-český slovník hudební terminologie. Brno, JAMU 2000, ISBN 80-85429-49-7

Aktualizace: 16. 2. 2010