Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - prof. Alena Vlasáková

prof. Alena Vlasáková  

  Narozena:
 • 1948
  Přednášky v předmětech:
 • Hra na nástroj (klavír)
 • Metodika
 • Pedagogický seminář
  Údaje o praxi:
 • 1975 – 1982 – LŠU
 • 1982 – 1992 – konzervatoř
 • 1990 – dosud – JAMU v Brně, AMU Praha
  Přehled tvůrčí činnosti za posledních 5 let:
 • V r. 2000 reedice vysokoškolských skript „Klavírní pedagogika na AMU Praha
 • Úvod k překladu knihy „U klavíru bez slz“ T.B. Galperiny
 • Články v odborném tisku o problematice klavírní hry a pedagogiky
 • Do r. 2000 koncertní činnost u nás i v zahraničí
 • Členství v porotách klavírních soutěží, vedení interpretačních kurzů a přednášková činnost
  Nejvýznamnější činnost:
 • „Komplexní estetická výchova klavíristů“ a „Elementární vyučování klavírní hry“ VÚP Praha 1977 a 1982

 • „Klavírní pedagogika I.“ Praha 1991
  Projekty:
 • 1990 – nová koncepce výuky klavírní pedagogiky pro AMU a JAMU
 • 1992 – projekt studia pedagogů ZUŠ, konzervatoří a VŠ v rámci celoživotního vzdělávání pro JAMU v Brně
 • 30 let koncertní činnosti v ČR a v zahraničí
  Um. působení v zahraničí:
 • Polsko, Itálie, Slovensko, Ukrajina, Rakousko, velká Británie, Německo, Japonsko – přednášky
 • Slovensko, Ukrajina, Itálie, Polsko - členství v porotách interpretačních soutěží
 • Velká Británie – stáž, koncerty
 • Kijev, Vicenza, Weinberg a další v Polsku – vedení interpretačních kurzů