Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - doc. MgA. Jaroslav Šťastný, PhD.

doc. MgA. Jaroslav Šťastný, PhD.  

MgA. Jaroslav Šťastný, PhD.Funkce: odborný asistent

Pracoviště: Hudební fakulta JAMU, Katedra Kompozice a dirigování,  Komenského nám 6

Telefon: 542591...

E-mail:  grahamjamucz

Výuka předmětů v akademickém roce 2009/2010:

Narozen 1. 7. 1952 v Brně

 

VZDĚLÁNÍ  A AKADEMICKÁ KVALIFIKACE

Studium kompozice na JAMU (1975-1980 u Aloise Piňose), PhD. (2000)

 

PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

Na brněnské konzervatoři vystudoval hru na varhany u Josefa Pukla a kompozici u Bohuslava Řehoře. Ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Aloise Piňose, absolvoval roku 1980 Trojkoncertem pro lesní roh, housle, klavír a orchestr (oceněno ve skladatelské soutěži Ministerstva kultury ČSR a na soutěži JAMU v témže roce). Po dokončení vysoké školy prošel řadou zaměstnání - byl korepetitorem tanečního oddělení brněnské konzervatoře, rozhlasovým hudebním režisérem, pracovníkem Českého hudebního fondu i České televize a učitelem na hudební škole. V současnosti je pedagogem a vědeckým pracovníkem hudební fakulty JAMU v Brně. V letech 1993-2009 byl dramaturgem festivalu Expozice nové hudby. Hlavní Šťastného doménou je hudební tvorba (zpravidla pod pseudonymem Peter Graham), jež má široký stylový i žánrový záběr, i když převažují intimně laděná komorní díla s výrazným hledačským impulsem. Jeho skladby se pravidelně objevují na koncertech soudobé hudby v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech a setkávají se s velkým ohlasem i v zahraničí (Velká Británie, Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Nizozemí, Švédsko, Francie, USA a další země). Významná je i Šťastného teoretická a publikační činnost. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a je autorem několika monografií.

 

PROJEKTY

Účastnil se Projektu GA408/06/1485 - Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání (2006-2008, GA0/GA), viz www.napevkymluvy.cz 

UMĚLECKÁ ČINNOST

Je aktivní jako klavírista v oblasti jazzu a improvizované hudby: Peter Graham Trio, New Jazz Trio, Rod Paton and Friends

Duo Palagraccho (Ivan Palacký - elektronika, Peter Graham - piano) 

SKLADBY

(pod pseudonymem PETER GRAHAM):

 1. Poslední večer básníka Si-Kchanga pro sólovou flétnu (1974/1998/ 2003), CD Ensemble Mondschein „Der Erste", ARTA Records F1 0091-2
 2. Čtyři písně na slova F.G. Lorcy pro baryton, klarinet, kytaru, violu a klavír (1977)
 3. Čtyři skladby k obrazům Pieta Mondriana pro klavír (1977)
 4. Hudba pro varhany (1977)
 5. Smyčcový kvartet č. 1 (1977/1982/2009)
 6. Fragment pro bas a klavír (text Zbigniew Herbert) (1978)
 7. Etuda pro klavír č. 1 (1978/87), noty Edice ČHF, nahrávka Český rozhlas Brno
 8. Etuda pro klavír č. 2 (1978/87), noty Edice ČHF
 9. Z plání a pralesů, tři písně pro vyšší mužský hlas a bicí nástroje na slova indiánské poezie v překladu Ladislava Nováka (1982), noty PANTON
 10. Duo pro hoboj a akordeon (1982), nahrávka Český rozhlas Brno
 11. Hudba pro akordeon (1982)
 12. Riot pro hoboj, violoncello a klavír (1985)
 13. Sonáta  pro klavír (1985)
 14. Dumky pro hoboj, violoncello a klavír (1986)
 15. „Dolcissima mia vita..." pro varhany (1986/87)
 16. Křehké vztahy pro klavír, též verze pro housle nebo jiný sólový nástroj a komorní smyčcový orchestr (1986/90), noty Aliance Publications, Inc (USA)  
 17. Bosé nožky, komorní symfonie-melodram s texty Marie Filipiové (1986/92)
 18. Caprichos pro dva hráče na bicí nástroje (1987)
 19. Adrienne pro klavír a orchestr (1987)
 20. Carceri d'invenzione pro akordeon (1989/1997)
 21. Smyčcový kvartet č. 2 (1988/2000)
 22. Couple pro 2 akordeony (1989)
 23. Koncert pro housle a orchestr (1989), nahrávka Český rozhlas Brno (první věta na CD „Antologie české hudby", Divadelní ústav DU 001-2)
 24. Double for David Matthews pro flétnu a klarinet (1990)
 25. Jiná geometrie pro sólový klarinet (1990), na CD Kamil Doležal „Czech Contemporary
 26. Clarinet Music" PANTON 81 1397-2 131; Duo Guitarinet „10th Anniversary Album", JB RECORDS JBR 003-2
 27. Tichá hudba pro tři klarinety (1990), CD Ensemble Mondschein „Der Erste", ARTA Records F1 0091-2
 28. Ave regina pro smíšený sbor (1990), noty Laurendale Associates (USA)
 29. Golden Sun pro klavír (1990/2003), nahrávka Český rozhlas Brno
 30. Stabat mater pro smíšený sbor (1990)
 31. Ave verum corpus pro dětský soprán (sólo nebo sbor), klarinet a klavír (1990), CD ARTA Records F1 0091-2
 32. Smyčcový kvartet č. 3 „Polední přestávka v továrně budoucnosti" (1991) na CD „Chamber Music" - vyšlo jako příloha časopisu Czech Music  1/2007
 33. The Lovers pro čtyřruční klavír (1991)
 34. Chanson (text Jean Arp) pro soprán, klarinet nebo flétnu a klavír (1992)
 35. Get Out of Whatever CAGE, grafická partitura pro libovolné obsazení (1992)
 36. Der Erste komorní kantáta na text Franze Kafky pro soprán, basovou flétnu, basklarinet,
 37. akordeon, bicí nástroje a kontrabas (1993), CD Ensemble Mondschein „Der Erste", ARTA Records F1 0091-2
 38. Elegia sulla morte di Luigi Nono pro klavír (1993-94)
 39. Čtyři( chabá) preludia  pro klavír (1994)
 40. Dvacet tři zátiší pro klavír (1994), CD Twentythree Still-Lifes, ŠOT RECORDS 1997
 41. Kvintet pro altovou flétnu, klarinet, basklarinet (nebo violoncello), violu a klavír (1994), CD Ensemble Mondschein „The End of the 20th Century in Czech Music", ARTA Records F1 0073-2
 42. Seatrade (Selected and Transformed Details from Trois morceaux en forme de poire)
 43. pro klavír (1995), otištěno ve sborníku „... morceaux en forme de poire", Vydavateľstvo Hudobného fondu, Bratislava 1995, ISBN 80-88732-72-7
 44. Secreta pro bicí (1995)
 45. ALBa pro vibrafon solo (1995)
 46. Sonáta pro fagot a klavír (1995)
 47. Sonáta pro housle a klavír (1996)
 48. Work 1 pro jednoho hráče na bicí (1996)
 49. Kafka-Lieder pro zpěv a klavír (text Franz Kafka) (1997)
 50. Žalmy pro sólový mužský hlas (1997), CD Petr Matuszek „Solo for Voice", INDIES  RECORDS MLM 918-2
 51. Sonata da chiesa pro komorní smyčcový orchestr (1997)
 52. Nebe i země pominou...pro flétnu, klarinet, housle violu, klavír a syntezátor (1997), CD Ensemble Mondschein „Der Erste",  ARTA Records F1 0091-2
 53. Fragment 2 pro violoncello a klavír (1998), CD Ensemble Mondschein „Der Erste",  ARTA Records F1 0091-2
 54. Moens pro flétnu, klarinet, syntezátor, housle, violu, violoncello a klavír (1998), CD Ensemble Mondschein „Der Erste",  ARTA Records F1 0091-2
 55. Te Deum pro koncertantní bicí, 2 saxofony, 2 trubky, 2 trombóny a 2 akordeony (1999)
 56. Bagately pro klavír (2000)
 57. Ztracený ráj pro klavír nebo 2 cimbály (2000)
 58. Cantiga d' Amor final pro soprán, smíšený sbor (bez textu), anglický roh, 2 lesní rohy, 2 trubky, 3 trombóny, kytaru, 2 cimbály, klavír a bicí  (2001)
 59. Song of Fixed Accord pro zpěv a cembalo (text Wallace Stevens), též verze pro hoboj a cembalo (2001)
 60. Tři divné skladby (Three Weird Pieces) pro klavír (2001)
 61. Fragile pro klavír (2002)
 62. Fuju no hi (Zimní den) pro klavír (2002)
 63. Subida (text Juan de la Cruz) pro 4 soprány, 4 hoboje, klarinet, 4 lesní rohy, 4 trubky,  4 trombóny, 2 el. kytary, baskytaru, bicí, 2 syntezátory, 2 klavíry a 4 violy (2002)
 64. Fibonacci Fantasias (without Titian), No. 1 "About Leaving" pro hoboj a smyčcové kvarteto (2003)
 65. Mazurka 1 pro klavír (2003), nahrávka Český rozhlas Brno
 66. Mazurka 2 pro klavír (2003)
 67. Quadragesima pro varhany (2003)
 68. Three Page Prelude pro klavír (2004)
 69. Věruju pro smíšený sbor (2004)
 70. Suita pro violoncello sólo (2005)
 71. Veni Creator Spiritus pro saxofonové kvarteto (2006), nahrávka Český rozhlas Brno
 72. Work 2 pro 16 nástrojů (2006)
 73. à René Magritte pro klavír (2006)
 74. Zartgesang pro klavír (2006)
 75. BAMAWI pro cembalo solo (2007)
 76. Paciaccona pro cembalo solo (2008)
 77. Aria concertante per soprano e piano con flauto obbligato na vlastní text (2008)
 78. A Nap (Funeral Music for Mauricio Kagel)pro cimbál, klavír a elektroniku (2009)
 79. Dárek (pro Ivu Oplištilovou) pro klavír nebo cembalo  (2009)
 80. Uspávanka pro klavír  (2009)
 81. Mazurka 3 pro klavír (2009)
 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Knihy:

 1. Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera, JAMU Brno 2000, 290 stran, ISBN 80-85429-46-2
 2. Josef Berg a jeho Snění, JAMU, Brno 2002, 454 stran, ISNB 80-85429-67-5 

Kolektivní práce:

 1. Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů (spoluautoři Arnošt Parsch a Alois Piňos), JAMU, Brno 2003, 149 stran, ISBN  80-85429-92-6
 2. Náhoda, princip, systém, řád. (spoluautoři Arnošt Parsch a Alois Piňos), JAMU, Brno 2004, 222 stran ISBN  80-85429-40-3 

Periodika:

 • zahraniční
 1. „Neue Musik" als Volksmusik der Zukunft? in: MusikTexte 97, Mai 2003, s 72-74, ISSN 0178-8884.
 2. Slovakia on My Mind. Neue Musik in der Slowakei. in: MusikTexte 114, August 2007, s 45-54, ISSN 0178-8884.
 3. Das Zuhören neu lehren. Das Salonorchester Požoň Sentimentál. in: MusikTexte 114, August 2007, s 57, ISSN 0178-8884.
 4. Schneller, weiter, höher. Daniel Matejs Musik auf CD. in: MusikTexte 114, August 2007, s. 87 , ISSN 0178-8884. 
 • domácí

a)      noviny

 1. Hudba ve službách svobody. A moci. in: Lidové noviny 6. 10. 2007 (příloha Orientace/Studovna, s. III), ISSN 0862-5921
 2. Stylem dneška je fašírka. in: Právo 25.5. 2006 (příloha Salon, s. 1/3), ISSN 1211-2119
 3. Cageovo ticho. in: Právo 18. 5. 2006 (příloha Salon, s. 4), ISSN 1211-2119
 4. Festival nové hudby Ostravské dny 2007. in: A2 kulturní týdeník 34/2007, s. 16-17, ISSN 1801-4542
 5. Nová hudba v klimakteriu. in: A2 kulturní týdeník, s. 1/16-17, ISSN 1801-4542
 6. Alois Piňos: muž který sázel stromy. in: Literární noviny 41/2005, 10. 10. 2005, s. 13, ISSN 1210-0021
 7. Něžná neústupnost Andrey Neumann. in: A2 kulturní týdeník 28/2008,s. 13, ISSN 1801-4542
 8. Ostravská banda na Pražském jaru. in: A2 kulturní týdeník 25/2008,s. 13, ISSN 1801-4542
 9. Patrick Morris. in: A2 kulturní týdeník 22/2008,s. 11, ISSN 1801-4542
 10. Myšlenky po Expozici. in: A2 kulturní týdeník 19/2008, ISSN 1801-4542
 11. Listy z Knihy života - Morgan O'Hara in: A2 kulturní týdeník 41/2006, s. ISSN 1801-4542 

b) časopisy

 1. James Tenney. in: His Voice 6/2006, ISSN 1213-2438
 2. Giacinto Scelsi. in: His Voice 6/2006, ISSN 1213-2438
 3. Erik Satie. in: His Voice 5/2006, ISSN 1213-2438
 4. Nora Skuta in: His Voice 5/2006, ISSN 1213-2438
 5. Ilya Monosov: Solo Cello No. 1, For Charles Curtis in: His Voice 5/2006, ISSN 1213-2438
 6. Morton Feldman in: His Voice 3/2006, ISSN 1213-2438
 7. Hauke Harder in: His Voice 2/2006, ISSN 1213-2438
 8. Dieter Schnebel in: His Voice 2/2006, ISSN 1213-2438
 9. Působení tajemných sil in: His Voice 1/2005, ISSN 1213-2438
 10. Dinosauři jsou moji bratři in: His Voice 1/2005, ISSN 1213-2438
 11. Josef Berg a brněnský genius loci, in: HIS VOICE 2/2002, str. 13-14, ISSN 1213-2438
 12. Josef Berg (anglicky) in: CZECH MUSIC 5/2002, str. 8-11, ISSN 1211-0264
 13. John Cage. in: HIS VOICE 6/2002, str. 9-13, ISSN 1213-2438
 14. „Recherche" znamená hledání aneb O důležitosti interpretace in: His Voice 3/2005, ISSN 1213-2438
 15. Orgie hudební cudnosti in: His Voice 5/2005, ISSN 1213-2438
 16. Transference ... in: His Voice 2/2004, ISSN 1213-2438
 17. Horaciu Radulescu a Catherine Marie Tunnell. in: His Voice 6/2003, ISSN 1213-2438
 18. Dva pohledy in: His Voice 1/2003, ISSN 1213-2438
 19. Daan Vandewalle. in: His Voice 6/2007, ISSN 1213-2438
 20. Slovakia on My Mind. in: His Voice 1/2008, ISSN 1213-2438
 21. Annette Krebs. in: His Voice 1/2008, ISSN 1213-2438 

Externí odkazy: www.musica.cz/graham 

Poslední aktualizace: 20.1. 2010