Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.  

Narozena 1970 v Brně

VZDĚLÁNÍ

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY

 • Royal Holloway & Bedford New College, University of London, Egham, Surrey, Velká Británie
 • Institution för Musikveretenskap, Uppsala Universitet, Uppsala, Švédsko
 • St. Anne´s College, University of Oxford, Velká Británie
 • Vídeň, Rakousko - stipendium Österreichische Akademie der Wissenschaften

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ

 • Interpretační varhanní kurzy (Cheb, Brescia, Haarlem – Ton Koopman, Hans Haselböck, Ewald Kooiman, Christopher Stembridge, Bernard Winsemius ad.)
 • Intenzívní kursy v rámci projektu TEMPUS II: Hudební režie a elektroakustická hudba,
 • Hudební publicistika a kritika, Notový editor FINALE

ZAMĚSTNÁNÍ

 • Od 2000 odborný asistent na HF JAMU
 • 2000–2003 dramaturg Státní filharmonie Brno
 • 1997–2000 externí výuka semináře Interpretační praxe barokní hudby, HF JAMU v Brně
 • 1999–2000 pedagog Církevní konzervatoře v Kroměříži
 • 1992–1993, 1994–1995 hudební redaktorka Českého rozhlasu Brno

DALŠÍ FUNKCE

 • od 2008 členka dramaturgické rady MHFB Moravský podzim
 • od 2003 členka Ediční komise HF JAMU
 • 2002–2008 členka direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno
 • 2002–2004 členka grantové komise pro Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR

DALŠÍ PRAXE

 • Hudební pořady, publicistika a překlady pro Český rozhlas Brno, Vltava a Praha, BBC 3
 • Recenze a články pro denní tisk a pro hudební časopisy české a zahraniční
 • Průvodní slova a programové studie ke koncertům
 • Dramaturgie koncertů, koncertních řad
 • Moderování a příprava výchovných koncertů, popularizační semináře, přednášky a poslechové pořady
 • Redakce a příprava tiskových materiálů, katalogů a sborníků z konferencí
 • Organizace seminářů a konferencí
 • Public relations, zajišťování sponzorů pro koncerty

ÚČAST NA KONFERENCÍCH, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE

 • Praha, Bratislava, Brno, Dolní Lukavice, Javorník nad Veličkou, Hradec Králové

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – výběr

 • Srovnání Dübenovy sbírky v Uppsale a Liechtensteinovy sbírky v Kroměříži. Hudební věda 1–2/2008, s. 45–56. ISSN 0018-7003.
 • (rec.) Kerala Johnson Snyder: Dieterich Buxtehude. Organist in Lübeck. Hudební věda 1–2/2008, s. 206–209. ISSN 0018-7003.
 • Z andělských kůrů přes císařský dvůr pod tureckou šavli. Opus musicum 5/2006, s. 30–33. ISSN 00862-8505.
 • Jan Křtitel Vaňhal: True Patriot and Zealous Christian. Czech Music. Profiles 1/2005, s. 6–8.
 • Stile antico jako dědictví renesanční polyfonie. Sborník mezinárodní konference HF JAMU Brno 2005. S. 8–11. (Nemá ISBN)
 • Ženy v hudbě od středověku po klasicismus. Musica antiqua, Český rozhlas 3–Vltava, 3 pořady červen 2005
 • Jan Křtitel Vaňhal a jeho vídeňská Preambula (1815). Opus musicum 6/2004, s. 39–41. ISSN 00862-8505.
 • Biberovo putování ze Stráže přes Kroměříže do Salzburgu. Harmonie 2004/ 7, s. 8–10. ISSN 1210–8081.
 • (ed.) Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813): Praeambula pro varhany. ArtThon, Opava 2003. ISMN M-9004000-3-1.
 • Říše, nad níž slunce nezapadá – hudba doby Karla V. a jeho následovníků. Musica antiqua, Český rozhlas 3–Vltava, 4 pořady březen 2003
 • Cecilia Bartoli zpívá Vivaldiho. Musica antiqua, Český rozhlas 3–Vltava, 14. března 2001
 • Švédská hudba 18. století. Musica antiqua, Český rozhlas 3–Vltava, 18. července 2001
 • Johann Heinrich Schmelzer: Herkules a Onfale aneb barokní slavnosti dnes. Harmonie 2001/7, s. 11–12, ISSN 1210–8081.
 • Dieterich Buxtehude: Membra Jesu nostri. Musica antiqua, Český rozhlas 3–Vltava, 19. dubna 2000
 • Neuigkeiten über A. Poglietti. Colloquium Wenn es nicht Österreich gegeben hätte. Filozofická fakulta Masarykova univerzity Brno & Editio Supraphon Praha, Brno 1997. S. 203–206. ISBN 80-210-1625-6.
 • Alessandro Stradella: San Giovanni Battista, oratorium. Musica antiqua, Český rozhlas 3–Vltava, 10. května 1995
 • M. A. Charpentier: Leçons de ténèbres. Musica antiqua, Český rozhlas 3–Vltava, 5. dubna 1995
 • For Castle, Church & Garden (Hudba v Liechtensteinově hudební sbírce). British Broadcasting Corporation 3, 21. května 1994
 • Early Music in Moravia. The Consort. Spring 1994. S. 15.