Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - doc. Mgr. Emil Skoták

doc. Mgr. Emil Skoták  

 doc. mgr. Emil SkotákNarozen 1954 v Brně. Vyrůstal v hudebním prostředí, od 5ti let se učil hře na klavír

Údaje o praxi:

 • 1975 -   absolutorium konzervatoře v Brně v oboru hra na trubku. S tímto nástrojem prošel  bohatou  orchestrální praxí ( Janáčkova opera Brno a Státní filharmonie Brno)
 • 1981     absolutorium Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - obor řízení orchestru (prof. Otakar Trhlík a prof ..František Jílek)
 • 1981 - 82  roční  dirigentské  působení  ve  Vojenském uměleckém souboru  v Táboře, v rámci základní vojenské služby
 • 1982-1985   dirigent Severočeské státní filharmonie v Teplicích
 • 1983 - vybrán  mezi  30 mladých dirigentů celého světa do soutěže  G. Fittelberga   v  Katovicích          
 • 1985-90 -  dirigent a  sbormistr Hudebního divadla v Brně
 • 1991 - 92  hlavní sbormistr Brněnského filharmonického sboru
 • 1991 - 93  hudební režisér Českého rozhlasu Brno
 • 1985 - 1989  externí, od r.1989 interní pedagog Katedry kompozice a dirigování  na HF JAMU. Vyučuje obor řízení orchestru, (hlavní obor, vedlejší obor, duchovní hudba), repertoár oboru, sluchovou analýzu.Vedení cvičného orchestru a dirigentských kurzů (ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc).V roce 1992 absolvoval tříměsíční stáž u prof.Martina Turnovského na Musikhochschule v Grazu.Je řešitelem několika úspěšných grantů. Habilitace v r.2002 (habilitační přednáška na téma: „Dirigent v multimediálních projektech a soudobém hudebním divadle"). Do r.2007 zastával funkci tajemníka KKaD, v současnosti zástupce vedoucího KKaD.


Tvůrčí činnost:

Jeho repertoár zahrnuje skladby od hudby barokní až po současnou, časté je uvádění novinek (dosud cca 50 titulů symfonických i komorních).  Má rád spojení symfonické hudby s jazzem, swing  a muzikál. Hudbu dělí pouze na „dobrou" a „špatnou". Pohostinsky řídí různé symfonické orchestry.V devadesátých letech navázal  spolupráci s Městským divadlem v Brně, kde se podílel na významných hudebních projektech  (Sny svatojánských nocí ,Bastard, West Side Story, Babylon, Radúz a Mahulena a další). Tato představení byla uváděna též za hranicemi ČR (Německo, Itálie, Slovinsko, Slovensko) a některá z nich jsou natočena pro ČT. Na uvedených titulech,vydaných na CD a DVD, se podílel též jako hudební režisér.

Scénické oratorium Bastard (autorů S.Moši a Z..Merty) dirigoval celkem 200krát, z toho 72 provedení v historické budově Národního divadla v Praze (v letech 1994 - 1996).


Dosavadní význačnější absolventi (magisterské studium):

 • Pavel Šnajdr (2001) - dirigent opery v Plzni a Státní opery Praha
 • Kamila Fojtová  (2004)  -  prof  Konzervatoře v Brně
 • Martin Buchta     (2007) -  sbormistr opery ND v Praze
 • Ondrej Olos         (2008) -    korepetitor a dirigent opery ND v Brně
 • Dále všichni absolventi  oboru duchovní hudba (od vzniku tohoto oboru dosud).


Odkazy :