Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D.

doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D.  

 

Osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, titul: Monika Holá (rozená Bártová), Mgr. et MgA., Ph.D.
 • Adresa: M. Horákové, 24, Brno, 602 00
 • Datum a místo narození: 18. září 1969 v Brně
 • Národnost: česká 
 • Telefon: 731604960, 608 738723
 • e-mail: holajamucz

 

Vzdělání:

 • 1997-2000 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta,
  obor teorie hudební tvorby, titul: Ph.D.
 • 1990-1995 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta,
  obor hudební umění zaměření operní režie, titul: MgA.
 • 1989-1994 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta,
  obor hudební věda, titul: Mgr.
 • 1983-1989 Konzervatoř v Brně, obor hra na příčnou flétnu,
  maturita 1987, absolutorium 1989

 

Zahraniční studijní pobyty:

 • 1993 Università degli Studi Milano, Italy, Institute of Musicology and
  Performing Arts 
 • 1992 Italian Language School, Siena, Italy

 

Zaměstnání:

 • 2010 - dosud Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta,
  proděkanka pro vědu, výzkum a dislokaci
 • 2000- dosud Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta,
 • Katedra hudební a humanitní vědy, odborná asistentka, 
 • 1994-2002 Národní divadlo v Brně, Janáčkova opera, dramaturg opery
 • 1999-2001 Opus musicum, o.p.s., redaktorka časopisu
 • 1995-1996 Mezinárodní hudební festival Brno, Moravský podzim, public relations

 

Odborná činnost, další aktivity a funkce:

 • 2010- dosud členka Dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno
 • 2009- dosud předsedkyně správní rady Opus musicum, o.p.s.
 • 2003- 2009 členka správní rady Opus musicum, o.p.s.
 • 2010- dosud členka Ediční komise HF JAMU
 • 2005- 2010 předsedkyně Ediční komise HF JAMU 
 • 2006- 2009 Řešitelka grantu Leoš Janáček: Nápěvky mluvy (GAČR)
 • 2000 inscenace Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Teatrto di San Carlo v Neapoli jazyková poradkyně + asistent režie
 • 1997 Inscenace středověké hry Robina Marion Adama de la Halle pro Galantní slavnosti Brno 1997 (režie), provedeno ve stejném roce též v holandském Utrechtu.
 • oponentka projektů GAČR, GAUK, NAKI

 

Pedagogická činnost:

 • 2000- dosud Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudební a humanitní vědy, odborná asistentka

 

Zajišťuje výuku předmětů

 • Dějiny hudby II
  (seznámení s hlavními proudy evropské hudby v období klasicismu a romantismu)
 • Dějiny vokální hudby II, III, (situace v hlavních evropských zemích v 19. a 20. století)
 • Dějiny opery I, II, III (seznámení s hlavními proudy operní tvorby od vzniku opery po současnost)
 • Rozbor a dramaturgie oper I, II, III, IV (přednáška prokládaná analýzami a rozbory oper a jejich libret. Pronikání do dramaturgické koncepce operních děl. Metody dokumentovány různorodými video ukázkami.)
 • Operní režie v historickém vývoji I, II (postavení a význam osobnosti režiséra v operní historii)
 • Interpretace vokální hudby v dějinném vývoji I , II (seznámení s hlavními dějinnými proudy interpretace operní a vokální tvorby )
 • Opera sempre viva (Opera jako způsob společenské reprezentace, opera jako politický nástroj, opera jako ušlechtilá zábava. Tvůrci opery od jejích počátků po současnost. Libretisté, skladatelé a interpreti. Pěvecké hvězdy. Opera jako produkt režisérovy představy. Skladatel versus režisér)
 • Poslechové semináře k uvedeným přednáškám

 

Publikační činnost:

 • Holá, Monika: Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách, JAMU Brno (v edičním řízení)
 • Holá, Monika, Bártová, Jindřiška,: Operní režisér v minulosti a současnosti (spoluautorství)
  JAMU Brno, skriptum, 2008. ISBN 978-80-86928-38-8
 • Holá, Monika, Bártová, Jindřiška,: Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně (spoluautorství) JAMU Brno, Acta musicologica et theatrologica, 2004. ISBN 80-85429-88-8

tištěné studie a odborné příspěvky na konferencích:

  • Projekt Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání. Původní text pro booklet k multimediálnímu nosiči (výstup z projektu GAČR). Brno, 2009
  • Projekt databáze nápěvků mluvy. Referát pro Mezinárodní hudebněvědné kolokvium "Dílo Leoše Janáčka v kontextu evropské kultury". Brno, 2008
  • Jak vypadala původní premiéra Janáčkovy opery Věc Makropulos aneb Co sdělují rukopisné poznámky režiséra Otakara Zítka. Opus musicum, 2001, roč. 33, č. 2, s. 33-39
  • Její pastorkyňa po italsku. In: Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 5, s. 36-45
  • Václav Nosek - umělec tělem i duší. In: Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 1, s. 61-71
  • Otakar Zítek- janáčkovský režisér. Referát pro konferenci Janáčkiana v Ostravě, 1998.
  • Sborník Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé, Ostrava 2000, s. 49 - 54
  • Il soggiorno di tre anni di Karel Bendl all´estero (1878-81). Referát pro konferenci o italsko-českých vztazích v Praze, 1998
  • Po stopách působení Karla Bendla v cizině. In: Opus musicum, 1997, roč. 29, č. 1, s.7-15
  • Škroups Theater, insbesondere seine Oper Columbus, oder Die Oper, der das Glücknicht gönnte. Referát pro sympózium v Regensburgu, 1996
  • I divadlo - benjamínek může mít bohatou historii. In: Janáčkovo divadlo v Brně. Brožura Národního divadla v Brně, 1996, nestránkováno
  • Léta 1878-1881 - téměř neznámá etapa v životě a díle Karla Bendla. Referát pro
   konferenci Janáčkiana v Ostravě, 1995. Sborník Hudební divadlov Čechách,
   na Moravě a ve Slezsku, Ostrava 1996, s. 41-49
  • Slovníkové heslo Karel Bendl pro Grove Dictionary of Music and Musicians, 1995
  • Koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Brno v Besedním domě. In: Besední
   dům. Architektura, společnost, kultura, Brno 1995, s. 185-191
  • Otakar Zítek - janáčkovský režisér. In: Opus musicum, 1995. roč. 27, č. 6, s. 301-310
  • Operní život meziválečného Brna. In: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity. Brno 1993, s.111-113
  • Stoja - oběť nepokojů v Bosně a Hercegovině. In: Opus musicum, 1993, roč. 25, č. 2, s. 53-58
  • Kolumbus: Škroupova opera, která neměla štěstí. In: Opus musicum, 1992, roč. 24, č. 1, s. 1-8
  • Rozhlasová opera Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a možné problémy jejího jevištního ztvárnění. In: Sborník ze 7. sympózia mladých muzikológov. Bratislava 1990, s. 46-49.
 • Odborné texty (úvodní či průvodní slova), ediční práce na programech:

  • W. A. Mozart: Kouzelná flétna (koncertní uvedení). Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2006
  • Mozart ( Divadelní ředitel +Haffnerova serenáda). Úvodní slovo k programu MHFB Moravský podzim, 2006
  • Cesty po Asii (Borodin, Mozart, Boildieu, Glasunov, Weber, Rimskij-Korsakov). Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2006
  • Elgar, Rodrigo, Beethoven. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2005
  • Její pastorkyňa. Úvodní slovo k programu MHFB Moravská podzim, 2004
  • Operní předehry. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2004
  • Dvořák, Pauer, Kohoutek, Krása. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2004
  • Respighi, Stamic, Mozart. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2004
  • Filas, Ježek, R. Strauss. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2003
  • Strauss, Francaix, Haydn. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2003
  • Mozart, Čajkovskij, Milhaud. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2003
  • Úvodní slovo k programu Galakoncertu Evy Urbanové, MHFB Moravský podzim, 2001
  • Stravinskij, Bach, Haydn, Mozart. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2001
  • Smetana, Ravel, Holoubek, Brahms, R. Strauss. Úvodní slovo k programu Státní filharmonie Brno, 2001
  • Leoš Janáček: Věc Makropulos. Programová brožura operního souboru, včetně dvou původních studií „Krasavice 300 let stará - a věčně mladá" a Režisér Otakar Zítek a první inscenace Věci Makropulos, NDB, 2001
  • Řecké pašije. Průvodní slovo pro pořad Českého rozhlasu, 2001
  • Bohuslav Martinů: Řecké pašije. Programová brožura operního souboru, včetně studií, NDB, 2000
  • Opus musicum: redakční práce v časopise, včetně překladu hudebněvědné studie M. Girardiho Francouzské prameny Falstaffa a některé aspekty hudební dramaturgie z italštiny v OM 99/1, 17-26
  • Gaetano Donizetti: Nápoj lásky. Programová brožura operního souboru NDB, včetně studií, 1999.
  • Maurice Ravel: Dítě a kouzla + Španělská hodinka. Programová brožura operního
   souboru NDB, včetně studií. NDB, 1999
  • Antonín Dvořák: Čert a Káča. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studie Čert a Káča. pohádková opera (nejen) pro děti. NDB, 1998
  • Leoš Janáček: Z mrtvého domu. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studie Ke vzniku Janáčkova posledního operního díla. NDB, 1998
  • Ročenka Národního divadla v Brně, sezóna 1997/98; se zřetelem k opernímu
   souboru, včetně původních příspěvků.
  • Pietro Mascagni: Sedlák kavalír + Ruggiero Leoncavallo: Komedianti. Programová
   brožura operního souboru NDB, včetně celé studie. NDB, 1997
  • Giacomo Puccini: Bohéma. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studie Ke vzniku opery Bohéma. NDB, 1997
  • Giacomi Puccini: Tosca. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studie Se skutečnými událostmi v pozadí. Tosca. NDB, 1996
  • Gioacchino Rossini: Italka v Alžíru. Programová brožura operního souboru NDB,
   včetně studie Okolnosti vzniku díla a jeho prvních provedení. NDB, 1996
  • Georges Bizet: Lovci perel. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   obou studií. NDB, 1996
  • Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Programová brožura operního souboru
   NDB, včetně studie K prvnímu provedení opery. NDB, 1996
  • Antonín Dvořák: Rusalka. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studie Rusalka, křehká, ale velmi silná operní bytost. NDB, 1996
  • Bedřich Smetana: Dalibor. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studie „V hudbě život Čechů". NDB, 1995
  • Giuseppe Verdi: Síla osudu. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studie Síla osudu, opera na carskou zakázku. NDB, 1995
  • Giacomo Puccini: Turandot. Programová brožura operního souboru NDB, včetně
   studií. NDB, 1994
 • Úvodní slova pro následující organizace:
  • koncerty agentury Amneris
  • koncertní přehlídky Dny mladých interpretů
  • různá matiné Janáčkovy opery
   operní produkce HF JAMU
 • Recenze a rozhovory v odborném a denním tisku