Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - Univ. Doz. Dr. Dagmar Glüxam

Univ. Doz. Dr. Dagmar Glüxam  

hudební historička a houslistka

Studium houslí na Konzervatoři v Ostravě a hudební vědy, anglistiky a amerikanistiky na univerzitách v Brně (promoce 1986) a ve Vídni (promoce s dizertací Die Violinskordatur in der Geschichte des Violinspiels, Tutzing 1999). V letech 2000 až 2003 stipendiátka renomovaného habilitačního stipendia Rakouské akademie věd ve Vídni (tzv. APART-Stipendium), které úspěšně uzavřela habilitačním spisem o vídeňské dvorní opeře a její provozovací praxi (Instrumentarium und Instrumentalstil in der Wiener Hofoper zwischen 1705 und 1740, Univ. Wien 2005, vyšlo tiskem Tutzing 2006). Intenzívní vědecká činnost, spolupráce s mnoha zahraničními vědeckými institucemi, v roce 2009 byla pozvána jako visiting academic na Lady Margaret Hall-College v Oxfordu.

V letech 1992 až 2002 založila a vedla soubor Le Monde Classique na historických nástrojích, se kterým uskutečnila řadu koncertů a nahrávek v Rakousku i zahraničí. Nahrávka opery L'origine di Jamomeritz od Fr. V. Míči dostala cenu Zlaté harmonie za nejlepší českou nahrávku roku 1994.

Jako hudebně-historická se specializací na instrumentální a vokálně-instrumentální hudbu 17. - 18. století a její provozovací praxi je autorkou řady mezinárodně uznávaných publikací a notových vydání, jako např. vědecké vydání Rosenkranz-Sonaten od H. I. F. Bibera, opery Orfeo, ed Euridice od J. J. Fuxe a sonát a partit pro Violino Solo BWV 1001-1006 od J. S. Bacha (Wiener Urtext, 2009). Pusobí rovněž jako autorka a ilustrátorka dětských knih s hudební tématikou (Die Schnecke und die Violine, Víden 2000, Tierische Zaubergeschichten für vier Saiten und einen Finger, Víden 2008, další publikace se připravují). Jako univerzitní docentka pro historickou hudební vědu, hudební analýzu a provozovací praxi staré hudby vyučuje na Musikuniversität Wien, Universität Wien a od zimního semestru 2010 v nově zřízeném gymnásiu světoznámého souboru Wiener Sängerknaben.