Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - prof. PhDr. Leoš Faltus

prof. PhDr. Leoš Faltus  

Narozen : 1937

  Přednášky v předmětech :
 • Kompozice
 • Teorie kompozice
 • Seminář kompozice
 • Hudební sémiotika
  Údaje o praxi :
 • 1964 - 1967 - ZUŠ Břeclav
 • 1968 - 1992 - PdF UJEP MU
 • 1991 - 1992 - JAMU externě
 • 1992 - dosud - HF JAMU Brno
  Tvůrčí činnost - Kompozice :
 • Setkávání a míjení (baletní scéna) - týmová kompozice, I1 giuco II pro koncertantní pft a 11 hráčů. Abbreviazioni I pro fl, vl, clb a pft (revize před prem.), 6. sonáta pro klavír, příprava titulů pro SKV LJ : L. Janáček Capriccio, Concertino vydané tituly v krit. edici : Janáček : Houslový koncert, partitura, Amarus, partitura, 1. kvartet.
 • Revize opery Pan Theodor.
 • SKV Leoš Janáček : Idyla, Suita pro smyčce, Smíšené sbory, Glagolská mše; supervize : ženské sbory, Blanická balada.
  Nejvýznamnější činnost - Kompozice :
 • 2 opery, 4 symfonie, koncerty pro klavír, kontrabas, housle, fagot, 2 kvartety, 6 sonát pro klavír, komorní díla, písňové a sborové cykly, instruktivní skladby, skripta a učební texty. Formování hudby (s M. Štědroněm) 1987, Hudební sémiotika pro skladatele 1944 a další teoretické texty : Statistické metody v hudební analýze, Podíl hudebního analytika na sémantizaci hudby, Vícestupňová analýza (Šumařovo dítě) - vše in : Základy sémiotiky I., II., III. sborník FF MU 1992, 10 titulů vydaných, dalších 6 připravených pro SVK LJ, Editio Bärenreiter Praha, Editio Janáček. Metoda montáže v teorii kompozice.
  Um. působení v zahraničí :
 • UNESCO Paříž 1998 přednáška o Janáčkově symfonii Dunaj
 • Burgundská univerzita Dijon - přednáška o Janáčkových orchestrálních skladbách
 • Skladby ve Vídni, Salzburgu, Baku, Dijonu aj.
 • Sympozium komp. VŠ Vídeň, Graz