Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (umělecký pseudonym Dama Dama)

doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (umělecký pseudonym Dama Dama)  

  • Skladatel, sólový hráč na bicí nástroje a tvůrce speciálních bicích, strunných a dechových nástrojů. Narozen v Brně v roce 1965. Absolvent VUT Brno - obor ''Jaderné a tepelné stroje a zařízení'' (1983-88) a JAMU Brno v oborech ''Bicí nástroje'' (1988-92), 'Kompozice'' (1993-99), a "Teorie kompozice" (1999-2002).
  • Zakládající člen a umělecký vedoucí Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA a dua KONVERGENCE.
  • Jeho sbírka více než 1000 hudebních nástrojů tvoří základ instrumentáře souborů DAMA DAMA a KONVERGENCE.
  • Autor více než 80-ti komorních, orchestrálních a elektroakustických skladeb (často pro jím speciálně vytvořené hudební nástroje), jeho skladby zazněly na řadě festivalů v Evropě, České republice i USA (namátkou např. Europalia 98, Pražské jaro atd.), často též zaznívají v Českém rozhlase a televizi. Se svými soubory i sólově kombinuje experimentální soudobou vážnou hudbu s její multimediální prezentací.
  • Natočil se souborem DAMA DAMA 12 profilových alb a podílel se na natočení dalších deseti CD, samostatně i se souborem DAMA DAMA získal cenu Českého hudebního fondu a České hudební rady v letech 1991, 1992 a 1995, zvítězil v Evropské soutěži bicích orchestrů vysokých hudebních škol v holandském Enschede 1991, v soutěži Mladé pódium v Karlových Varech 1999, v kompozičních soutěžích Generace 1995 a MUSICA NOVA 2000.
  • Na JAMU vyučuje předměty Multimediální kompozice, Realizace elektroakustické hudby, Bicí nástroje, Instrumentace atd.

Dan Dlouhý