Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - Prof. Phdr. Jindřiška Bártová

Prof. Phdr. Jindřiška Bártová  

* 28. 9. 1942 v Uherském Hradišti

Vystudovala na brněnské univerzitě obory hudební věda a čeština (1959-1964). Působila jako odborná asistentka v hudebně historickém oddělení Moravského muzea (1964-1969) a jako tajemnice brněnské pobočky hudebně vědecké sekce Svazu československých skladatelů (1968-1971). Od roku 1972 vyučovala na brněnské konzervatoři (dějiny hudby, 1972-1989) a od roku 1989 působí na Hudební fakultě JAMU jako vyučující hudebně historických a teoretických předmětů, od roku 1990 jako vedoucí Katedry hudebních a humanitních věd.

Je členkou Umělecké rady JAMU, Umělecké rady Hudební fakulty JAMU a Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Byla spoluzakladatelkou skladatelské skupiny Camerata Brno a v letech 1989-2008 její mluvčí.

Až do poloviny devadesátých let se pravidelně věnovala hudební kritice v denním i odborném tisku, později tuto činnost vykonávala a vykonává občas.

Ja autorkou více než stovky studií v odborném českém i zahraničním tisku a několika učebních textů.

Knižní publikace: 

  • Jan Kapr. Brno: JAMU 1994, 245 s. ISBN 80-85429-13-6
  • Miloslav Ištvan. Brno:  JAMU 1997, 297 s. ISBN 80-85429-33-0
  • Camerata Brno. Brno: JAMU 2003, 293 s. ISBN 80 85429-87-X
  • Camerata Brno, přepracovaná německá verze, Brno: JAMU 2004, 283 s. ISBN 80 85429-97-7
  • Přemítání nejen o hudbě. JAMU, Brno: JAMU 2010, 50 s. ISBN 978-80-86928-74-6
  • František Jílek. Osobnost dirigenta. Brno: JAMU 2014, 299 s. ISBN 978-80-7460-062-3, ISSN 1212-1614
  • Jan Kapr. Proměny a konstanty tvorby skladatele (ed.). Brno: JAMU 2015, 95 s. ISBN 978-80-7460-074-6