Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové- Katedra hudební produkce

Pedagogové- Katedra hudební produkce  

Katedra hudební produkce
Vedoucí : doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.
 
Interní pedagogové :
odb. as. Mgr. Zuzana Ježková
odb. as. Mgr. Vít Kouřil
odb. as. Mgr. Nora Lastovecká
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
odb. as. Ing. Zdeňka Vlachovská
odb. as. Ing. Jana Vondráčková
 
Externí pedagogové :
PhDr. Vladimír Hřebíček
Mgr. Jana Janulíková, DiS.
Ing. Marek Kokeš
MgA. Zuzana Lukášová
Ing. Šárka Motalová
MgA. Zuzana Palaniyappan
Ing. Lukáš Schön
doc. František Svoboda
Mgr. Simona Škarabelová
PhDr. Iva Šmídová
 
Spolupráce s DIFA JAMU
MgA. Blanka Chládková
JUDr. Lenka Valová
 
Spolupráce s FB
Ing. Roman Fürle
MgA. Jana Horáková
Kateřina Konečná
PhDr. Marie Kučerová
Vítězslav Mikeš
MgA. Lucie Šnajdrová
Bc. Radan Vach