Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové- Katedra hudební produkce

Pedagogové- Katedra hudební produkce  

Katedra hudební produkce
Vedoucí : Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.
 
Interní pedagogové :
odb. as. Mgr. Zuzana Ježková
odb. as. Mgr. Vít Kouřil
odb. as. Mgr. Nora Lastovecká
odb. as. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová
odb. as. Ing. Zdeňka Vlachovská
odb. as. Ing. Jana Vondráčková
 
Externí pedagogové :
PhDr. Vladimír Hřebíček
Mgr. Jana Janulíková, DiS.
Ing. Marek Kokeš
MgA. Ivan Kubál
MgA. Zuzana Lukášová
Ing. Šárka Motalová
Ing. Lukáš Schön
Mgr. Simona Škarabelová
PhDr. Iva Šmídová
 
Spolupráce s DIFA JAMU
MgA. Blanka Chládková
JUDr. Lenka Valová
 
Studenti DSP
MgA. Tomáš Cafourek