Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové- Katedra hudební produkce

Pedagogové- Katedra hudební produkce  

Katedra hudební produkce
 
Vedoucí: Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.
 
Interní pedagogové:
Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.
Mgr. Vít Kouřil
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (MD)
Ing. Zdeňka Vlachovská
Ing. Jana Vondráčková
 
Externí pedagogové:
Kateřina Bartošová
PhDr. Vladimír Hřebíček
Ing. Marek Kokeš
PhDr. Iva Šmídová
Ing. Šárka Motalová
Ing. Kateřina Kučerová
Mgr. Jana Janulíková, DiS.
MgA. Hana Krejčí, Ph.D.
Mgr. Nora Lastovecká
PhDr. Marie Kučerová
MgA. Lucie Šnajdrová
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph. D.
Ing. Roman Fürle
Mgr. Blanka Prokšová
 
Spolupráce s DIFA JAMU
MgA. Blanka Chládková
JUDr. Lenka Valová
 
Studenti DSP
MgA. Tomáš Cafourek