Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - katedra kompozice, dirigování a operní režie

Pedagogové - katedra kompozice, dirigování a operní režie  

Katedra kompozice, dirigování a operní režie
Vedoucí katedry : doc. Mgr. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
 
Interní pedagogové :
doc. Mgr. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
odb. as. MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. PhDr. Leoš Faltus
as. MgA. Helena Fialová
prof. Rostislav Hališka
odb. as. MgA. Tomáš Hanus
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, Art.D.
odb. as. MgA. Jan Kavan, Ph.D.
odb. as. MgA. Jakub Klecker
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
MgA. Pavel Koňárek
doc. Mgr. Václav Málek
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
odb. as. Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
odb. as. MgA. Jan Ocetek
odb. as. MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
doc. Mgr. Emil Skoták
doc. Martin Smolka
doc.odb. as. MgA. Tomáš Studený
doc. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
as. MgA. Kostiantyn Tyshko
doc. Alena Vaňáková
prof. Mgr. Jan Zbavitel
 
Externí pedagogové :
Filip Cenek
MgA. Tomáš Hrůza
Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.
MgA. Michal Indrák
MgA. Ondřej Jirásek, Ph.D.
MgA. Dan Kalousek
Jan Košulič
MgA. Sylva Marková
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
Mgr. Zbyněk Matějů
Mgr. Rodrigo Morales
MgA. Petr Pařízek
Jiří Pejcha
RNDr. Lubor Přikryl
Mgr. Tomáš Řezníček
MgA. Pavel Šnajdr