Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - Katedra klavírní interpretace

Pedagogové - Katedra klavírní interpretace  

Katedra klavírní interpretace
Vedoucí katedry : prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
 
Interní pedagogové :
MgA. Igor. Ardašev
prof. Jiří Doležel
doc. MgA. Ivan Gajan
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Kratochvíl
odb. as. MgA. Alice Rajnohová
doc. Vladimíra Sláviková
doc. Mgr. Daniela Velebová
prof. MgA. Alena Vlasáková
MgA. Helena Weiser
 
Externí pedagogové :
MgA. Martin Fišl
Josefa Hloušková
MgA. Pavlína Klokočníková
Mgr. Eva Horáková
prof. PhDr. Miloš Schnierer