Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - jazzová interpretace

Pedagogové - jazzová interpretace  

Katedra jazzové interpretace
Vedoucí katedry: doc. MgA. Vilém Spílka
 
Interní pedagogové :
doc. Juraj Bartoš
odb. as. MgA. Jan Dalecký
odb. as. B.M. David Dorůžka
odb. as. Rostislav Fraš
odb. as. RNDr. Matúš Jakabčic
odb. as. Jan Jirucha
odb. as. Mgr. Vít Křišťan
odb. as. MgA. Jiří Levíček
odb. as. Mgr. Jan Přibil
doc. MgA. Vilém Spílka
odb. as. BMus Jiří Slavík
odb. as. Kamil Slezák
odb. as. Marian Ševčík
odb. as. Bc. Lubomír Šrámek
odb. as. MgA. Rastislav Uhrík
 
Externí pedagogové :
Václav Kotek
Vlastimil Trllo