Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - cizí jazyky

Pedagogové - cizí jazyky  

Katedra cizích jazyků
 
Vedoucí: doc. PhDr. Květa Horáčková, Ph.D.
 
Interní pedagogové :
odb. as. Mgr. Tomáš Hajn
doc. PhDr. Květa Horáčková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Ivana Jarešová
odb. as. Mgr. Zuzana Vybíralová
 
Externí pedagogové :
Colleen Darlington
PhDr. Iva Fryčerová