Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - Pedagogové - hudební a humanitní věda

Pedagogové - hudební a humanitní věda  

Katedra hudebních a humanitních věd
Vedoucí : prof. PhDr. Jindřiška Bártová


Interní pedagogové :
prof. PhDr. Jindřiška Bártová Dějiny vokální hudby

Dějiny vokální hudby - poslechový seminář

Bakalářský seminář

Doktorandský seminář
odb. as. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. Dějiny vokální hudby

Dějiny vokální hudby - poslechový seminář

Interpretace vokální hudby v historickém vývoji

Operní režie v historickém vývoji

Opera Sempre viva

Rozbor a dramaturgie opery
odb. as. Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. Dějiny hudby (od počátku včetně 19. století)

Dějiny hudby - poslechový seminář

Dějiny a literatura nástroje (varhany)

Psychologie




Externí pedagogové :
Mgr. Alena Bendová Pedagogika
BcA. Jakub Kruliš Dějiny vokální hudby
PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. Filozofie umění I, II
prof. PhDr. Miloš Schnierer Dějiny populární hudby I

Dějiny hudby III

Dějiny opery I, II, III

Interpretace vokální hudby
PhDr. Pavel Sýkora Estetika