Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2017

Projekty HF JAMU - rok 2017  

I. Centralizované rozvojové projekty

1. Název projektu: Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění (celoškolský projekt)

 • Doba realizace projektu: 2017
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

2. Název projektu: Promítnutí novely VŠ zákona a jejich prováděcích předpisů do oblasti řízení kvality a školní legislativy zúčastněných škol (celoškolský projekt)

 • Doba realizace projektu: 2017
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

3. Název projektu: Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace (celoškolský projekt)

 • Doba realizace projektu: 2017
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

II. Institucionální program

Název projektu: Schválené projekty v rámci Institucionálního plánu (celoškolský IP)

 • Doba realizace projektu: 2017
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

 II.I. Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti (FRVUČ v rámci IP)

 1. Název projektu: Interpretační impulsy - návštěvy zahraničních profesorů
 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: doc. J. Šťastný
 1. Název projektu: Semináře Jazzové interpretace
 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: MgA. Vilém Spílka
 1. Název projektu: Propojení jazzových a klasických hudebníků a kompozic

 • Tematický okruh: B – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávání a umělecké činnosti
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: MgA. Ing. R. Hanousek
 • Spoluřešitelé: doc. J. Šťastný, M. Konvička
 1. Název projektu: Workshop hry na bicí nástroje - kastaněty
 • Tematický okruh: B – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávání a umělecké činnosti
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: MgA. Radek Tomášek
 1. Název projektu: Inovace předmětu Orchestrální hra
 • Tematický okruh: A – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2017

 • Řešitel projektu: prof. J. Zbavitel
 • Spoluřešitel: doc. A Bergman
 1. Název projektu: Komplexní vzdělávací proces a důležitost jeho působení na umělecký a pedagogický růst studenta
 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: doc. R. Novozámský
 1. Název projektu: Inovace metodiky výuky předmětů Hra na hoboj, Orchestrální party a sóla, Metodika, Výroba strojků prostřednictvím internacionalizace studijního programu Hudební umění
 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: doc. J. Likin
 1. Název projektu: Nové směry výuky předmětů Hra na nástroj - klarinet, Orchestrální party a sóla a Komorní hra - inovace pod vedením špičkového světového pedagoga

 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: doc. M. Polák
 • Spoluřešitel: doc. V. Spilka
 1. Název projektu: Arts Management Sessions Brno 2017
 • Tematický okruh: B – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávání a umělecké činnosti
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Řešitel projektu: P. Trubinská
 • Spoluřešitel: Mgr. N. Lastovecká, K. Kosáková, K. Balíková, M. Srba

III. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

IV. Specifický výzkum

1. Název projektu: Souborné vydání klavírního díla J. Ježka

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: MgA. Robert Koubek, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. PhDr. Jindřiška Bártová

2. Název projektu: Kompozično – interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby: súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: Ing. Martin Ožvold, M.A., student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

3. Název projektu: Výzkum v oblasti klávesové tvorby Giovanni Paisiella. Příprava edice generálbasového traktátu Regole per bene accompagnare a dvou cembalových koncertů.

 • Doba řešení: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017
 • Řešitel: MgA. M. Hroch, student DSP
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

4. Název projektu: Vývoj speciálního softwaru a ovladače určeného k sonifikaci atomových dat a chemických procesů. Výzkum a rozvoj využití atomové spektrografie pro tvorbu komplexních zvukových spekter. Realizace dokumentační nahrávky.

 • Doba řešení: 1. 4. 2016 - 1. 12. 2018
 • Řešitel: MgA. J. Suchánek, student DSP
 • Spoluřešitel: doc. D.Dlouhý

5. Název projektu: Specifika soudobé klavírní interpretace

 • Doba řešení: 1. 4. 2016 - 1. 4. 2018
 • Řešitelka: MgA. S. Medková, studentka DSP
 • Spoluřešitel: doc. J. Šťastný

6. Název projektu: Jan Jiří Benda a jeho tvorba pro flétnu (zpracování a prezentace děl)

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 1. 3. 2018
 • Řešitelka: odb.as. Michaela Ambrosi, studentka DSP
 • Spoluřešitelka: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

7. Název projektu: Principy italského belcanta v českém prostředí. Teorie a praxe (přípravy k realizaci vybraného titulu)

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 30. 4. 2019
 • Řešitel: MgA. Damiano Binetti, student DSP
 • Spoluřešitel: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D.

8. Název projektu: Modely mísení granulárních hudebních objektů a jejich aplikace do kompoziční praxe

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 1. 3. 2019
 • Řešitel: MgA. Darina Žurková, studentka DSP
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

9. Název projektu:Specifické využití živě řízené improvizace v kompoziční tvorbě vybraných osobností a ansámblů

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 30. 6. 2018
 • Řešitel: MgA. Lucie Páchová, studentka DSP
 • Spoluřešitel: doc. J. Šťastný

10. Název projektu: Kompozično - interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby: súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia – syntetická etapa a verejná prezentácia dosiahnutých výsledkov – jednodňový odborný seminár a koncert

 • Doba řešení: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018
 • Řešitel: Ing. Martina Ožvold, student SDP
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

11. Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU

 • Doba realizace: duben 2017
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU

V. Kurzy celoživotního vzdělávání

Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy (MIK)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 3. – 13. 7. 2017
 • Garant: prof. MgA. Václav Kunt, ředitel MIK a akademický pracovník HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://www.masterclass.jamu.cz

 Název projektu: Univerzita třetího věku (U3V)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: Bc. Zuzana Palaniyappan, projektové oddělení HF JAMU

Název projektu: Metodické centrum (MC)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2017

 • Garant: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí Katedry klavírní interpretace na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: prof. Alena Vlasáková, vedoucí MC; Mgr. Eva Broučková, sekretariát kateder HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/metodcentrum.html

 

Název projektu: Studijní pobyty pro cizince

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/vzdelavani.html

Název projektu: Kurzy Kyoto

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 10. - 11. 11. 2017
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU

 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU 

VI. Ostatní projekty

Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (MSLJ)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 14. - 21. 9. 2017
 • Garant: prof. MgA. Jindřich Petráš, prezident MSLJ a děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: Bc. Mária Žilecká, MgA. Kateřina Polášková, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

 Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus“

 • Produkce: spolupořadatel
 • Doba realizace projektu: podzim 2017
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a akademický pracovník Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU

 • Odpovědná osoba HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/