Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2014

Projekty HF JAMU - rok 2014  

I. Centralizované rozvojové projekty

 • Název projektu: Podpora spolupráce fakult AMU a JAMU
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

II. Institucionální program

 • Název projektu: Schválené projekty v rámci Institucionálního plánu (IP)
 • (celoškolský IP)
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

II.I Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti (v rámci IP)

 • Název projektu: Vybavení specializovaného výukového pracoviště – učebny cizích jazyků
 • Tematický okruh: A – Podpora pedagogické práce cestou inovací a technologickým rozvojem pracovišť pro praktickou výuku nebo cestou inovace informačních technologií
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Řešitel projektu: doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., vedoucí Katedry cizích jazyků na HF JAMU
 • Název projektu: Nákup nástrojového inventáře pro KJI
 • Tematický okruh: A – Podpora pedagogické práce cestou inovací a technologickým rozvojem pracovišť pro praktickou výuku nebo cestou inovace informačních technologií
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Řešitel projektu: OA Kamil Slezák, pedagog HF JAMU
 • Název projektu: Semináře zahraničních odborníků na KBN
 • Tematický okruh: B – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Řešitel projektu: doc. MgA. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
 • Název projektu: Semináře Jazzové interpretace
 • Tematický okruh: B – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Vilém Spílka, vedoucí Katedry jazzové interpretace na HF JAMU
 • Název projektu: Nové směry výuky předmětů Hra na nástroj, Orchestrální party a sóla a Komorní hra – inovace pod vedením špičkových světových pedagogů
 • Tematický okruh: B – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Řešitel projektu: doc. Mgr. Roman Novozámský, vedoucí Katedry dechových nástrojů na HF JAMU
 • Název projektu: Působení zahraničních pedagogů na Katedře kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU v Brně
 • Tematický okruh: B – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Řešitel projektu: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Název projektu: Masterclass zahraničních pedagogů – inovace výuky předmětů Katedry varhanní a historické interpretace
 • Tematický okruh: B – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Řešitel projektu: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., vedoucí Katedry varhanní a historické interpretace na HF JAMU

III. Fond vzdělávací politiky

 • Název projektu: Registr uměleckých výstupů (RUV)
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Václav Kunt, pedagog HF JAMU
 • Název projektu: Rozvoj systému umělecké tvůrčí činnosti
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

IV. Specifický výzkum

 • Název projektu: Aplikace Feldenkraisovy metody do klavírní výuky
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 1. 6. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Igor Ardašev, akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Martin Pokorný, student magisterského SP na HF JAMU
 • Název projektu: Přepis a publikace cestovatelských deníků Břetislava Bakaly
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 4. 4. 2014, prodlouženo do 30. 6. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Katarína Duchoňová, studentka DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Zdeněk Košler – život a dílo českého dirigenta, výstava v Národním divadle
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 15. 4. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Gabriel Rovňák, student DSP na HF JAMU
 • Odkaz: http://www.zdenek-kosler.cz/
 • Název projektu: Franz Xaver Richter – VI Sonata da Camera a Cembalo Obligato, Flauto Traverso o Violino Concertato e Violoncello – zpracování a prezentace nově objeveného materiálu pro komorní hru
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014
 • Řešitel projektu: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. et BcA. Martin Hroch, student magisterského SP na HF JAMU
 • Název projektu: Příprava edice loutnových tabulatur ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2015
 • Řešitel projektu: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Výzkum v oblasti hudebního jazyka skladatele Oliviera Messiaena – příprava kritického vydání Technique de mon language musical
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 1. 12. 2015
 • Řešitel projektu: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Dobové operní produkce na Moravě 18. století – průzkum, realizace, multiplikace
 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Výzkum vlivu inovačních komunikačních technologií na budování pozitivního image umělce a hudebních projektů
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 31. 1. 2015
 • Řešitel: MgA. Tomáš Cafourek, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Operní divadlo v brněnském českém a německém kulturním prostředí II
 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014
 • Řešitel: MgA. Gabriel Rovňák, student DSP na HF JAMU
 • Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU
 • Doba realizace: 20. 3. 2014
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU; MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU

V. Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky)

 • Název: Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
 • Příjemce grantu: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Produkce: spolupříjemce
 • Doba realizace projektu: 2009 – 2013, prodloužení projektu do 31. 8. 2014
 • Řešitel projektu HF JAMU: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Název: Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II
 • Produkce: příjemce
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2015
 • Řešitel projektu: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU

VI. Kurzy celoživotního vzdělávání

 • Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy (MIK)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 3. – 13. 7. 2014
 • Garant: prof. Václav Kunt, ředitel MIK a pedagog HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://www.masterclass.jamu.cz
 • Název projektu: Metodické centrum (MC)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Garant: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí Katedry klavírní interpretace na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Monika Czajkowská, vedoucí MC; Mgr. Eva Broučková – sekretariát kateder HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/metodcentrum.html
 • Název projektu: Studijní pobyty pro cizince
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2014
 • Garant: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/vzdelavani.html
 • Název projektu: Kurzy Kyoto
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 15. – 16. 11. 2014
 • Garant: OA Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU

VII. Ostatní projekty

 • Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (MSLJ)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 21. – 26. 9. 2014
 • Garant: prof. MgA. Jindřich Petráš, prezident MSLJ a děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/
 • Název projektu: Festival bicích nástrojů (FBN)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 10. – 14. 2. 2014
 • Garant: doc. MgA. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU
 • Odkaz: http://fbn.jamu.cz/
 • Název projektu: Mezinárodní hudební konference Musica Nova (KMN)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 30. 11. – 3. 12. 2014
 • Garant:doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/
 • Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus“
 • Produkce: spolupořadatel
 • Doba realizace projektu: podzim 2014
 • Garant HF JAMU:prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Odpovědná osoba HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/

VIII. Projekty ESF (Evropský sociální fond)

 • Název projektu: Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0159
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2015
 • Produkce: příjemce podpory (celoškolský projekt)
 • Odpovědná osoba: MgA. Lenka Tesáčková, vedoucí projektu; Mgr. Diana Kolbábková Paraskevopulu, manažerka projektu
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Kontaktní osoba HF JAMU: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU; Ing. Zdeňka Vlachovská, produkční HF JAMU
 • Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/0159.html
 • Název projektu: Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým sektorem a neziskovým sektorem
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/17.0070
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 2.4 – Partnerství a sítě
 • Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014
 • Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Produkce: partner projektu
 • Garant HF JAMU: doc. Mgr. Richard Fajnor, prorektor JAMU a pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Administrativní zajištění na HF JAMU: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU
 • Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/170070.html

 Další celoškolské projekty na: http://esf.jamu.cz/

IX. Mezinárodní projekty

IX.I Ostatní projekty

 • Název: Projekt „Polifonia“ (erasmovská síť v oblasti hudby)
 • Koordinátor: Koninklijk Conservatorium Den Haag (Nizozemí) a European Association of Conservatoires (AEC) (Nizozemí)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2014
 • Garant HF JAMU: doc. MgA. Vít Spilka, pedagog HF JAMU (člen 3. pracovní skupiny – Řízení: Akreditace a srovnávací ukazatele)
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html
 • Název: Spolupráce s Abbaye aux Dames (Saintes, Francie) v oblasti staré hudby
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2014 
 • Finanční podpora projektu: ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE (Švýcarsko)
 • Garant HF JAMU: OA Jurij Likin, proděkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba HF JAMU: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html

IX.II Projekty programu CULTURE

 • Název: EUR-TEXT – Back to the Future! (Zpět do budoucnosti) – spolupráce v oblasti staré hudby
 • Příjemce podpory: Abbaye aux Dames (Saintes, Francie)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014
 • Garant HF JAMU: OA Jurij Likin, proděkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba HF JAMU: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/projekty-hf-jamu-v-brne/projekt-eur-text-back-to-the-future.html

IX.III Projekty programu TEMPUS

 • Název: Introducing interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line with European perspective (Zavádění interdisciplinarity v hudební vědě v zemích západního Balkánu v souladu s evropskou perspektivou)
 • Číslo projektu: 517098-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
 • Příjemce podpory: University of Arts in Belgrade (Bělehrad, Srbsko)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: říjen 2010 – září 2014
 • Garant HF JAMU: OA Jurij Likin, proděkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba HF JAMU: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, projektová manažerka HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html