Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2013

Projekty HF JAMU - rok 2013  

I. Projekty FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol)

 • Název projektu: Inovace nástrojového vybavení pro obor Hra na trubku
 • Tematický okruh: A – Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 2013
 • Řešitel projektu: MgA. Vojtěch Novotný, pedagog HF JAMU

 

 • Název projektu: Workshopy zahraničních odborníků – inovace výuky předmětů Kompozice, Improvizace a Teorie kompozice
 • Tematický okruh: B2 – Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření (Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let)
 • Doba realizace projektu: 2013
 • Řešitel projektu: MgA. Jan Kavan, Ph.D., pedagog HF JAMU

II. Rozvojové projekty

 • Název projektu: Podpora excelence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění
 • (celoškolský centralizovaný projekt)
 • Doba realizace projektu: 2013
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

 

 • Název projektu: Schválené projekty v rámci Institucionálního rozvojového plánu (IRP) (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2013
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

 

 • Název projektu: Konference ředitelů divadel a symfonických orchestrů
 • (celoškolský projekt v rámci IRP)
 • Doba realizace projektu: 2. pol. září 2013
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

III. Specifický výzkum

 • Název projektu: Výzkumné centrum hudebního/operního divadla
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2013
 • Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU
 • Odkaz: http://vchod.operanekouse.cz/

 

 • Název projektu: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2013
 • Řešitel projektu: MgA. Pavel Šnajdr, student DSP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Inovace klavírního repertoáru základních uměleckých škol se zaměřením na méně známé instruktivní skladby českých autorů 20. a 21. století
 • Doba realizace projektu: 03/2012 – 02/2013
 • Řešitel projektu: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU
 • Odkaz: www.zusklavir.jamu.cz 

 

 • Název projektu: Analýza tržního prostředí v oblasti hudebních agentur
 • Doba realizace projektu: 03/2012 – 05/2013
 • Řešitel projektu: Ing. MgA. Lucie Šilerová, akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Tereza Svobodová, studentka magisterského SP na HF JAMU
 • Odkaz: http://dha-jmk.octanware.cz/

 

 • Název projektu: Soudobá skupinová improvizace
 • Doba realizace projektu: 02/2012 – 06/2013
 • Řešitel projektu: MgA. Pavel Zlámal, student DSP na HF JAMU
 • Odkaz: www.biunit.cz  

 

 • Název projektu: Aplikace Feldenkraisovy metody do klavírní výuky
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 1. 6. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Igor Ardašev, akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Martin Pokorný, student magisterského SP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Přepis a publikace cestovatelských deníků Břetislava Bakaly
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 4. 4. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Katarína Duchoňová, studentka DSP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Zdeněk Košler – život a dílo českého dirigenta, výstava v Národním divadle
 • Doba realizace: 1. 2. 2013 – 15. 4. 2014
 • Řešitel projektu: MgA. Gabriel Rovňák, student DSP na HF JAMU
 • Odkaz: http://www.zdenek-kosler.cz/

 

 • Název projektu: Franz Xaver Richter – VI Sonata da Camera a Cembalo Obligato, Flauto Traverso o Violino Concertato e Violoncello – zpracování a prezentace nově objeveného materiálu pro komorní hru
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014
 • Řešitel projektu: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. et BcA. Martin Hroch, student magisterského SP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Příprava edice loutnových tabulatur ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2015
 • Řešitel projektu: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU

IV. Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky)

 • Název: Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
 • Příjemce grantu: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Produkce: spolupříjemce
 • Doba realizace projektu: 2009 – 2013
 • Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU

 

 • Název: Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II
 • Produkce: příjemce
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2015
 • Odpovědná osoba: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU

V. Ostatní projekty

 • Název projektu: Registr uměleckých výstupů
 • (celoškolský pilotní projekt – ukazatel F)
 • Doba realizace projektu: 2013
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Václav Kunt, pedagog HF JAMU

 

 • Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 3. – 13. 7. 2013
 • Garant: prof. Václav Kunt, pedagog HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-interpretacni-kurzy/

 

 • Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 16. – 22. 9. 2013
 • Garant: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

 

 • Název projektu: Mezinárodní setkání kontrabasistů
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: v roce 2013 se nerealizuje
 • Garant: prof. Miloslav Jelínek, vedoucí Katedry strunných nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-setkani-kontrabasistu/

 

 • Název projektu: Studio soudobé hudby
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2013
 • Garant: MgA. Ing. Dan Dlouhý, Ph.D., vedoucí Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU

 

 • Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus“
 • Produkce: spolupořadatel
 • Doba realizace projektu: podzim 2013
 • Garant: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU
 • Odpovědná osoba: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/

 

 • Název projektu: Mezinárodní konference Musica Nova
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 28. 11. – 30. 11. 2013
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Johana Anežka Obršlíková, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/

 

 • Název projektu: Festival bicích nástrojů
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: v roce 2013 se nerealizuje
 • Garant: doc. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Johana Anežka Obršlíková, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://fbn.jamu.cz/

 

 • Název projektu: Symposium UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 8. – 9. 4. 2013
 • Garant: Ing. MgA. Lucie Šilerová, pedagog HF JAMU
 • Organizační zajištění: Daniela Peclová, studentka bakalářského SP na HF JAMU (absolventský projekt)
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/symposium-umeni-hudba-management/

 

 • Název projektu: František Jílek. Osobnost dirigenta (1913–1993) : Konference u příležitosti dvojího jubilea umělce.
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 16. 10. 2013
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Organizační zajištění: Zdeněk Šimek, student bakalářského SP na HF JAMU (absolventský projekt)
 • Odkaz: http://jilek.jamu.cz/

 

 • Název projektu: Prezentace české hudby na mezinárodním festivalu Leoš Janáček: Life, Work and Contribution v Texasu, USA 2013
 • Doba realizace projektu: 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013
 • Garant: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU
 • Odpovědná osoba: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odkaz:https://janacek.unt.edu/

VI. Projekty ESF (Evropský sociální fond)

 • Název projektu: Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0159
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 2.2. – Vysokoškolské vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2015
 • Produkce: příjemce podpory (celoškolský projekt)
 • Odpovědná osoba: MgA. Lenka Tesáčková, vedoucí projektu; Mgr. Diana Kolbábková Paraskevopulu, manažerka projektu
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Kontaktní osoba HF JAMU: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU; Ing. Zdeňka Vlachovská, produkční HF JAMU
 • Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/0159.html

 

 • Název projektu: Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým sektorem a neziskovým sektorem
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/17.0070
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 2.4 – Partnerství a sítě
 • Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014
 • Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Produkce: partner projektu
 • Garant HF JAMU: doc. Mgr. Richard Fajnor, prorektor JAMU
 • Administrativní zajištění na HF JAMU: MgA. Johana Anežka Obršlíková, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/170070.html

 

 • Název projektu: Setkávání kultur na platformě hudby – série workshopů na podporu multikulturalismu a kulturní rozmanitosti
 • Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0113
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 3.1 – Individuální další vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 1. 8. 2012 – 30. 10. 2013
 • Příjemce podpory: JAZZFESTBRNO, o.s.
 • Produkce: partner projektu bez finančního příspěvku
 • Garant HF JAMU: MgA. Vilém Spílka, vedoucí Katedry jazzové interpretace na HF JAMU
 • Odkaz: http://www.musicworkshops.cz/

Další celoškolské projekty na: http://esf.jamu.cz/

VII. Mezinárodní projekty

VII.I Ostatní projekty

 • Název: Projekt „Polifonia“ (erasmovská síť v oblasti hudby)
 • Koordinátor: Koninklijk Conservatorium Den Haag (Nizozemí) a European Association of Conservatoires (AEC) (Nizozemí)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2014
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, pedagog HF JAMU (člen 3. pracovní skupiny – Řízení: Akreditace a srovnávací ukazatele)
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html

 

 • Název projektu: Kurzy Kyoto
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 9. – 10. 11. 2013
 • Garant: Mgr. Petr Janda, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU

 

 • Název: Spolupráce s Abbaye aux Dames (Saintes, Francie) v oblasti staré hudby
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2014 
 • Finanční podpora projektu: ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE (Švýcarsko)
 • Garant: Mgr. Petr Janda, proděkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba: MgA. Alžběta Lupíšková, MA, zahraniční/projektové oddělení HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html

VII.II Projekty programu CULTURE

 • Název: EUR-TEXT – Back to the Future! (Zpět do budoucnosti) – spolupráce v oblasti staré hudby
 • Příjemce podpory: Abbaye aux Dames (Saintes, Francie)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014
 • Garant: Mgr. Petr Janda, proděkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba: MgA. Alžběta Lupíšková, MA, zahraniční/projektové oddělení HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/projekty-hf-jamu-v-brne/projekt-eur-text-back-to-the-future.html

VII.III Projekty programu TEMPUS

 • Název: Introducing interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line with European perspective (Zavádění interdisciplinarity v hudební vědě v zemích západního Balkánu v souladu s evropskou perspektivou)
 • Číslo projektu: 517098-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
 • Příjemce podpory: University of Arts in Belgrade (Bělehrad, Srbsko)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: říjen 2010 – září 2014
 • Garant: Mgr. Petr Janda, proděkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba: MgA. Alžběta Lupíšková, MA, zahraniční/projektové oddělení HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html