Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2012

Projekty HF JAMU - rok 2012  

I. Projekty FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol)

 • Název projektu: Vybavení komorního divadelního prostoru studiového typu světelnými technologiemi v nově vznikajícím Divadle na Orlí
 • Tematický okruh: A – Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 2012
 • Řešitel: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU

 

 • Název projektu: Inovace výuky předmětů Kompozice, Multimediální kompozice a Teorie kompozice formou workshopů zahraničních odborníků
 • Tematický okruh: F2 – Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
 • Doba realizace projektu: 2012
 • Řešitel: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU

II. Rozvojové projekty

 • Název projektu: Festivaly a přehlídky AMU a JAMU
 • (celoškolský centralizovaný projekt)
 • Doba realizace projektu: 2012
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

 

 • Název projektu: Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012
 • (celoškolský centralizovaný projekt)
 • Doba realizace projektu: 2012
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

 

 • Název projektu: Schválené projekty v rámci Institucionálního rozvojového plánu
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2012
 • Garant HF JAMU: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU

III. Specifický výzkum

 • Název: Výzkumné centrum hudebního/operního divadla
 • Doba realizace projektu: 2011 - 2013
 • Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU
 • Odkaz: http://vchod.operanekouse.cz/       

 

 • Název: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
 • Doba realizace projektu: 2011/2012
 • Řešitel projektu: MgA. Pavel Šnajdr, student DSP na HF JAMU

 

 • Název: Inovace klavírního repertoáru základních uměleckých škol se zaměřením na méně známé instruktivní skladby českých autorů 20. a 21. století
 • Doba realizace projektu: 03/2012 - 02/2013
 • Řešitel projektu: doc. Mgr. Jaroslav Šťastný, Ph.D., akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Elena Knápková, studentka magisterského SP na HF JAMU

 

 • Název: Analýza tržního prostředí v oblasti hudebních agentur
 • Doba realizace projektu: 03/2012 - 05/2013
 • Řešitel projektu: Ing. MgA. Lucie Šilerová, akademický pracovník HF JAMU
 • Spoluřešitel: BcA. Tereza Svobodová, studentka magisterského SP na HF JAMU

 

 • Název: Soudobá skupinová improvizace
 • Doba realizace projektu: 02/2012 - 06/2013
 • Řešitel projektu: MgA. Pavel Zlámal, student DSP na HF JAMU 

IV. Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky)

 • Název: Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
 • Příjemce grantu: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Produkce: spolupříjemce
 • Doba realizace projektu: 2009 – 2013
 • Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU

 

 • Název: Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II
 • Produkce: příjemce
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2015
 • Odpovědná osoba: doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU

V. Ostatní projekty

 • Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2. – 12. 7. 2012
 • Garant: prof. Václav Kunt, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-interpretacni-kurzy/

 

 • Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 14. – 22. 9. 2012
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

 

 • Název projektu: Mezinárodní setkání kontrabasistů
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 9. – 12. 9. 2012
 • Garant: prof. Miloslav Jelínek, vedoucí Katedry strunných nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-setkani-kontrabasistu/

 

 • Název projektu: Studio soudobé hudby
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2012
 • Garant: MgA. Ing. Dan Dlouhý, Ph.D., vedoucí Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. František Chaloupka, student DSP na HF JAMU; MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU

 

 • Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus“
 • Produkce: spolupořadatel
 • Doba realizace projektu: podzim 2012
 • Garant:prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU
 • Odpovědná osoba: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
 • Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/

 

 • Název projektu: Mezinárodní konference Musica Nova
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 29. 11. – 1. 12. 2012
 • Garant:prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU
 • Odpovědná osoba: Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/

 

 • Název projektu: Festival bicích nástrojů
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 20. – 23. 2. 2012
 • Garant: doc. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Johana Anežka Obršlíková
 • Odkaz: http://fbn.jamu.cz/

 

 • Název projektu: Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 25. – 29. 4. 2012
 • Garant: Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/firkusny.html

 

 • Název projektu: Mezinárodní jazzový festival „JAZZFEST BRNO“
 • Produkce: partner
 • Doba realizace projektu: 11. – 26. 4. 2012
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
 • Odkaz:http://www.jazzfestbrno.cz/

VI. Projekty ESF (Evropský sociální fond)

 • Název projektu: Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0159
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 2.2. – Vysokoškolské vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2015
 • Produkce: příjemce podpory (celoškolský projekt)
 • Odpovědná osoba: MgA. Lenka Tesáčková, vedoucí projektu; Mgr. Diana Kolbábková Paraskevopulu, manažerka projektu
 • Garant HF JAMU: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
 • Kontaktní osoba HF JAMU: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU; Ing. Zdeňka Vlachovská, produkční HF JAMU
 • Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/0159.html


 • Název projektu: Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým sektorem a neziskovým sektorem
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/17.0070
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 2.4 – Partnerství a sítě
 • Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014
 • Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Produkce: partner projektu
 • Garant HF JAMU: doc. Mgr. Richard Fajnor, prorektor JAMU
 • Administrativní zajištění na HF JAMU: MgA. Johana Anežka Obršlíková, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/170070.html

 

 • Název projektu: Setkávání kultur na platformě hudby – série workshopů na podporu multikulturalismu a kulturní rozmanitosti
 • Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0113
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 • Oblast podpory: 3.1 – Individuální další vzdělávání 
 • Doba realizace projektu: 1. 8. 2012 – 30. 10. 2013
 • Příjemce podpory: JAZZFESTBRNO, o.s. 
 • Produkce: partner projektu bez finančního příspěvku 
 • Garant HF JAMU: MgA. Vilém Spílka, vedoucí Katedry jazzové interpretace na HF JAMU
 • Odkaz: http://www.musicworkshops.cz/

 

Další celoškolské projekty na: http://esf.jamu.cz/

VII. Mezinárodní projekty

VII.I Ostatní projekty

 • Název: Projekt „Polifonia“ (erasmovská síť v oblasti hudby)
 • Koordinátor: Koninklijk Conservatorium Den Haag (Nizozemí) a European Association of Conservatoires (AEC) (Nizozemí)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2014
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU (člen 3. pracovní skupiny – Řízení: Akreditace a srovnávací ukazatele)
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html

 

 • Název projektu: Kurzy Kyoto
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 15. – 16. 11. 2012
 • Garant: prof. Václav Kunt, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU

 

 • Název: Rubinstein Piano Competition (Rubinsteinova klavírní soutěž) – předkolo klavírní soutěže
 • Pořadatel:FORUM TIBERIUS Internationales Forum für Kultur und Wirtschaft e.V., Drážďany (Německo)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 2. – 3. 6. 2012
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba:MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://www.rubinstein-wettbewerb.org

 

 • Název: Spolupráce s Abbaye aux Dames (Saintes, Francie) v oblasti staré hudby
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2014 
 • Finanční podpora projektu: ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE (Švýcarsko)
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba: BcA. Alžběta Lupíšková, MA, zahraniční/projektové oddělení HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html

 

VII.II Projekty programu CULTURE

 • Název: Back to the Future (Zpět do budoucnosti) – spolupráce v oblasti staré hudby
 • Příjemce podpory: Abbaye aux Dames (Saintes, Francie)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba: BcA. Alžběta Lupíšková, MA, zahraniční/projektové oddělení HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html


VII.III Projekty programu TEMPUS

 • Název: Introducing interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line with European perspective (Zavádění interdisciplinarity v hudební vědě v zemích západního Balkánu v souladu s evropskou perspektivou)
 • Číslo projektu: 517098-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
 • Příjemce podpory: University of Arts in Belgrade (Bělehrad, Srbsko)
 • Produkce: partner projektu
 • Doba realizace projektu: říjen 2010 – září 2014
 • Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU 
 • Odpovědná osoba: BcA. Alžběta Lupíšková, MA, zahraniční/projektové oddělení HF JAMU 
 • Odkazy: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/projekty-mezinarodni-spoluprace.html