Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2010

Projekty HF JAMU - rok 2010  

PŘEHLED PROJEKTŮ HF JAMU 2010

I. Projekty FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol)

Název projektu: Workshopy zahraničních odborníků - inovace výuky předmětů Kompozice a Teorie kompozice na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Tematický okruh: F2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Název projektu: Kontrabas v sólové a orchestrální hře - metodické postupy světových kontrabasových škol
Tematický okruh: F2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel: doc. Miloslav Jelínek

Název projektu: Max Reger - romantický kontrapunktik
Tematický okruh: F2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel: prof. Kamila Klugarová

Název projektu: Workshopy hostujících profesorů v rámci předmětu Improvizace
Tematický okruh: F2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel: MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

Název projektu: Interpretace české soudobé vokální hudby s teoretickou reflexí a prezentací
Tematický okruh: G2 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel: MgA. Lucie Slepánková, studentka DSP HF JAMU

Název projektu: Analýza, interpretace a záznam vybraných hudebních děl Johanna Sebastiana Bacha, Cesara Franca, Franze Schuberta a Eugèna Ysaye
Tematický okruh: G2 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel: MgA. Marián Svetlík, student DSP HF JAMU


II. Rozvojové projekty

Název projektu: Festivaly, přehlídky a veřejná vystoupení studentů AMU a JAMU
(celoškolský centralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2010
Garant HF JAMU: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Spolupráce Hudební fakulty JAMU s mezinárodní organizací AEC
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2010
Garant: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Podpora a individuální rozvoj zvláště nadaných studentů zejména v magisterském studijním programu Hudební umění
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2010
Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkan HF JAMU

Název projektu: Podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků Hudební fakulty v rámci studia DSP a bezprostředně po jeho dokončení
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2010
Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkan HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní mobility studentů
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2010
Garant: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU


III. Projekty ESF (Evropský sociální fond)

Název projektu: Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.345
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba realizace projektu: 4. 5. 2009 - 31. 12. 2011
Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/0345.html


IV. Ostatní projekty

Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 5. - 15. 7. 2010
Garant: doc. Václav Kunt, proděkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-interpretacni-kurzy/

Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 6. - 9. 9. 2010
Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

Název projektu: Mezinárodní setkání kontrabasistů
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 20. - 26. 9. 2010
Garant: doc. Miloslav Jelínek, pedagog HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-setkani-kontrabasistu/

Název projektu: Studio soudobé hudby
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 2010
Garant: prof. PhDr. Leoš Faltus, vedoucí Katedry kompozice a dirigování na HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU

Název projektu: Kurzy Kyoto
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 6. - 7. 11. 2010
Garant: doc. Václav Kunt, proděkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby +"
Produkce: spolupořadatel
Doba realizace projektu: podzim 2010
Garant: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní jazzový festival „JAZZFEST BRNO"
Produkce: partner
Doba realizace projektu: 21. - 27. 4. 2010
Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odkaz: http://www.jazzfestbrno.cz/


V. Specifický výzkum

Název: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. Adrian Demoč, student DSP na HF JAMU

Název: Podpora kreativních aktivit dětí založených na improvizačních a kompozičních postupech
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. František Chaloupka, student DSP na HF JAMU

Název: Východiska a přístupy k organizační architektuře orchestrálních těles
Doba realizace projektu: 2010/2011
Řešitel projektu: MgA. Lucie Šilerová, studentka DSP na HF JAMU

Název: Průzkum, hodnocení a popis hudební a divadelní archivní sbírky českých emigrantů, sdružených v Sokol Minneapolis/St. Paul, MN, USA
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. Lucie Šilerová, studentka DSP na HF JAMU

Název: Výzkum a jeho aplikace v oblasti historické interpretační praxe
Doba realizace projektu: 2010
Řešitel projektu: MgA. Petra Matějová, studentka DSP na HF JAMU


VI. Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky)

Název: Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
Produkce: spolupříjemce
Doba realizace projektu: 2009 - 2013
Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU


VII. Mezinárodní projekty

Název: Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
Doba realizace projektu: 2010
Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/ceepus.html