Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2009

Projekty HF JAMU - rok 2009  

I. Projekty FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol)

Název projektu: Rozvoj nástrojového vybavení oboru Hra na trubku
Tematický okruh: A ‐ Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
Doba realizace projektu: 2009
Řešitel: doc. MgA. Jan Broda

Název projektu: Rozvoj nástrojového vybavení hobojové třídy
Tematický okruh: A ‐ Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
Doba realizace projektu: 2009
Řešitel: doc. MgA. Ivan Séquardt

Název projektu: Inovace předmětu Teorie kompozice formou workshopů zahraničních pedagogů
Tematický okruh: F2 ‐ Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2009
Řešitel: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Název projektu: Mezinárodní kontrabasové kurzy 2009. Specifika národních kontrabasových škol a jejich význam ve vývoji kontrabasové hry
Tematický okruh: F2 ‐ Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2009
Řešitel: doc. Miloslav Jelínek

Název projektu: Varhanní připomínka velkého výročí
Tematický okruh: F2 ‐ Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2009
Řešitel: prof. Kamila Klugarová

Název projektu: Semináře melodických bicích nástrojů
Tematický okruh: F2 ‐ Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2009
Řešitel: doc. MgA. Martin Opršál

Název projektu: Posílení odborného zázemí katedry dechových nástrojů formou obohacení notového materiálu
Tematický okruh: G2 ‐ Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Doba realizace projektu: 2009
Řešitel: MgA. Romana Mazáková, studentka DSP HF JAMU

II. Rozvojové projekty

Název projektu: Mezinárodní mobility studentů JAMU(celoškolský decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2009
Garant HF JAMU: doc. MgA. Vít Spilka

Název projektu: Spolupráce Hudební fakulty JAMU s mezinárodní organizací AEC
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2009
Garant: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Název projektu: Podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků Hudební fakulty v rámci studia DSP a bezprostředně do jeho dokončení
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2009
Garant: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Název projektu: Podpora a individuální rozvoj zvláště nadaných studentů magisterského, případně bakalářského studijního programu Hudební umění
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2009
Garant: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Název projektu: Festivaly a přehlídky AMU a JAMU
(celoškolský centralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2009
Garant HF JAMU: doc. MgA. Vít Spilka

III. Projekty ESF (Evropský sociální fond)

Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
Odkaz: http://esf.jamu.cz/

IV. Interní projekty

Název projektu: Projekt spolupráce Janáčkova akademického orchestru se zahraničním dirigentem (Zsolt Nagy)
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: doc. Rostislav Hališka, pedagog HF JAMU

Název projektu: Projekt výměnných koncertů mezi HF JAMU Brno a Trinity College of Music London
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU

Název projektu: Projekt vnější evaluace studijních oborů celoživotního vzdělávání v rámci konání MIK 2009
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: doc. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Pokračování budování archivu hudebních materiálů
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: doc. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Mimořádné realizace uměleckých projektů zejména Komorní opery, Katedry operní režie a hudebního manažerství
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: Ing. Zdenka Vlachovská, pedagog HF JAMU; MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU

Název projektu: Projekt zapojení představitelů významných kulturních a uměleckých zařízení do výuky
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: vedoucí kateder HF JAMU

Název projektu: Vytvoření bezproblémového přístupu k hudebnímu softwaru pro všechny studenty fakulty
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: Ing. Vladimír Holý, správce sítě JAMU

V. Ostatní projekty

Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 1. – 11. 7. 2009
Odpovědná osoba: doc. Václav Kunt, proděkan HF JAMU; MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-interpretacni-kurzy/

Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 7. – 12. 9. 2009
Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

Název projektu: Kontrabasové setkání
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 20. – 26. 9. 2009
Odpovědná osoba: doc. Miloslav Jelínek; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-setkani-kontrabasistu/

Název projektu: Studio soudobé hudby
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU

Název projektu: Kurzy Kyoto
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 7. – 8. 11 2009
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby +“
Produkce: spolupořadatel
Doba realizace projektu: podzim 2009
Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., proděkan HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní jazzový festival „JAZZFEST BRNO“
Produkce: partner
Doba realizace projektu: 20. – 30. 4. 2009
Odpovědná osoba: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odkaz: http://www.jazzfestbrno.cz/

VI. Specifický výzkum

Název: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
http://hf.jamu.cz/veda-a-vyzkum/

Název: Podpora kreativních aktivit dětí založených na improvizačních a kompozičních postupech
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
Odkaz: http://hf.jamu.cz/veda-a-vyzkum/

Název: Interpretační praxe z pohledu různých historických období
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: doc. Barbara Maria Willi, Ph.D.
http://hf.jamu.cz/veda-a-vyzkum/

VII. Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky)

Název: Výzkum post‐indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
Produkce: spolupříjemce
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., proděkan HF JAMU
http://hf.jamu.cz/veda-a-vyzkum/

VIII. Mezinárodní projekty

Název: Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
Doba realizace projektu: 2009
Odpovědná osoba: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU