Umělecká rada  

Zápisy z jednání

Členové UR HF JAMU:

Z akademické obce HF JAMU:

 • prof. MgA. Jindřich Petráš
 • prof. PhDr. Jindřiška Bártová
 • prof. PhDr. Leoš Faltus
 • prof. MgA. Miloslav Jelínek
 • prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
 • prof. MgA. Václav Kunt
 • prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
 • prof. MgA. Martin Opršál
 • prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jan Zbavitel
 • doc. Juraj Bartoš
 • doc. MgA. Ing. Dan Dlouhý, Ph.D.
 • doc. MgA. Jana Goliášová
 • doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
 • doc. MgA. Vít Spilka
 • doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Mimo akademickou obec HF JAMU:

 • prof. Ivan Klánský (HAMU Praha)
 • prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (FF MU Brno)
 • prof. PhDr. Vladimír Tichý, CSc. (HAMU Praha)
 • prof. Alena Štěpánková-Veselá (em. prof. HF JAMU)
 • doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (FF MU Brno)
 • Mgr. Marie Gajdošová (Filharmonie Brno)
 • Mgr. Pavel Maňásek (ředitel Konzervatoře Brno)
 • MgA. David Mareček, Ph.D. (ředitel České filharmonie Praha)