Hudební fakulta JAMU - Orgány fakulty - Akademický senát - Členové AS HF JAMU v Brně

Členové AS HF JAMU v Brně  

Funkční období 21.11.2017 – 20.11.2020

Členové

 
Pedagogové:  
doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (KKI) - předseda  jiraskyjamucz
prof. MgA. Miloslav Jelínek (KSN) jelinekjamucz
doc. MgA. Lucie Pešl Šilerová (KHP) silerovajamucz
MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (KZP) mikeskovajamucz
doc. Mgr. Roman Novozámský (KDN) novozamskyjamucz
MgA. Helena Weiser (KKI) weiserjamucz
   
Studenti:  
BcA. Ivana Pavlů, DiS (KZP) ivana.pavluhf.jamucz
MgA. Martin Hroch (KVHI) hrochjamucz
MgA. Jiří Najvar, DiS (KKDOR) jiri.najvarhf.jamucz