Hudební fakulta JAMU - Orgány fakulty - Akademický senát - Členové AS HF JAMU v Brně

Členové AS HF JAMU v Brně  

Funkční období 21.11.2014 – 20.11.2017

Členové
Pedagogové:
prof. Barbara Maria Willi (Katedra varhanní a historické interpretace) - předsedkyně willijamucz
prof. Miloslav Jelínek (katedra strunných nástrojů) jelinekjamucz
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (Katedra kompozice, dirigování a operní režie) tkrejcijamucz
doc. Roman Novozámský (katedra dechových nástrojů) novozamskyjamucz
doc. Zdeněk Šmukař (katedra zpěvu) smukarjamucz
doc. Jan Zbavitel (katedra kompozice a dirigování) zbaviteljamucz
Studenti:
Ivana Pavlů (obor Zpěv) - místopředsedkyně ivana.pavluhf.jamucz
Nikol Kraft (obor Dirigování) nikol.kraftemailcz
MgA. Marek Švestka (obor Hra na kontrabas) marek.svestkahf.jamucz