Hudební fakulta JAMU - Orgány fakulty - Akademický senát

Akademický senát  

Volba děkana Hudební fakulty JAMU

Na zasedání AS HF JAMU byl dne 26. 4. 2016 jednomyslně zvolen na další funkční obdobístávající děkan HF prof. MgA. Jindřich Petráš.
 

Koncepce kandidáta na funkci děkana na období 2016 až 2020 - prof. MgA. Jindřich Petráš

Podrobností zde.

e-mail: senathfjamucz