Proděkani  

 doc. MgA. Jana Goliášová - proděkan pro věci studijní

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.  - proděkan pro vědu, výzkum a dislokace

odb. as. Jurij Likin - proděkan pro zahraniční styky

Mgr. Jan Přibil - proděkan pro kvalitu