Děkan  

prof. MgA. Jindřich Petráš

prof. MgA. Jindřich Petráš

Narozen 1961, studoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V letech 1985 – 1997  působil jako sólohornista České filharmonie. Je vítězem a laureátem mezinárodních soutěží v Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze. Jako sólista vystupoval s řadou předních českých i zahraničních orchestrů a na samostatných recitálech s klavírem.

Pedagogické činnosti se začal věnovat v roce 1992, nejdříve na konzervatoři v Praze a od roku 1996  na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde je nyní profesorem hry na lesní roh a od listopadu 2012 zastává funkci děkana Hudební fakulty. V roce 1996 začal také pedagogicky působit na brněnské konzervatoři. Od roku 1991 je spolupořadatelem mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh „ Hornclass“ . V současné době je také předsedou společnosti Hornforum – České hornové společnosti J. V. Sticha Punta a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Je zván do porot národních a  mezinárodních soutěží pro lesní roh a komorní hudbu.

Natočil řadu CD s nahrávacími společnostmi: Supraphon, Panton, BVA, Naxos a  Pony Canyon.