Jana Tůmová  

Jana Tůmová (*13.4.1986)

Hudební fakulta JAMU v Brně/Faculty of Music of the JAMU in Brno, CZ

Jana Tůmová začala hrát na klavír v pěti letech u MgA. Marie Šimkové-Kotrčové, pod jejímž vedením úspěšně absolvovala Konzervatoř v Českých Budějovicích. Jana se představila na více než 250 veřejných koncertních vystoupeních doma i v zahraničí a několikrát též koncertovala s Plzeňskou filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií a Třeboňským lázeňským symfonickým orchestrem. Aktivně se zúčastnila mezinárodních mistrovských kurzů v Českém Krumlově, Týně nad Vltavou a Mikulově. Stala se laureátkou mnoha národních i mezinárodních soutěží jako Prague Junior Note, Mezinárodní klavírní soutěž Košice (SK), Národní soutěž ZUŠ, Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem a Soutěž konzervatoří. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří 1. místo na soutěži Gradus ad Parnassum (Kaunas 2001, LT), absolutní vítězství na klavírní soutěži Pro Bohemia (Ostrava 2002, ČR), 1. místo a Cena Josepha Seidlera na mezinárodní soutěži The Anglo – Czechoslovak Trust (Londýn 2004, UK), 1. místo a Cena Českého rozhlasu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži (Plzeň 2006, ČR) a 2. místo na mezinárodní mozartovské klavírní soutěži (Řím 2008, IT). V současné době studuje na JAMU v Brně ve třídě doc. Aleny Vlasákové a připravuje se na nejrůznější mistrovské kurzy, koncerty a klavírní soutěže.

Jana Tůmová started to play the piano at the age of fi ve under MgA. Marie Šimková-Kotrčová; under her guidance she successfully graduated from the Conservatoire in České Budějovice. Jana has appeared at more than 250 public concerts in the Czech Republic and also abroad; she has performed with the Plzeň Philharmonic, Chamber Philharmonic Orchestra of South Bohemia, Symphony Orchestra of Health Resort Třeboň. She was an active participant in the international masterclasses in Český Krumlov, Týn nad Vltavou and Mikulov. She became laureate of a number of national and international competitions such as the Prague Junior Note, International Piano Competition in Košice (Slovakia), National Competition of Basic Artistic Schools, Virtuosi per musica di pianoforte in Ústí nad Labem and Competition of Conservatoires. Her important achievements include fi rst prize at the competition Gradus ad Parnassum (Kaunas 2001, Lithuania), prizewinner of the piano competition Pro Bohemia (Ostrava 2002, Czech Republic), fi rst place and Joseph Seidler Award at the international competition The Anglo – Czechoslovak Trust (London 2004, UK), fi rst prize and Czech Radio Award at the International Smetana Piano Competition (Plzeň 2006, Czech Republic) and second prize at the Mozart International Piano Competition (Rome 2008, Italy). She has been studying at JAMU in Brno in the class of doc. Alena Vlasáková, preparing for diff erent masterclasses, concerts and piano competitions.