Iva Kramperová  

Iva Kramperová (*1984)

(Česká republika/Czech Republic)
HAMU v Praze/Music Faculty of the Academy of Performing Arts (prof. I. Štraus)

Od roku 2005 je posluchačkou Akademie múzických umění v Praze (Prof. I. Štraus). Zúčastnila se několika národních i mezinárodních soutěží v sólové i komorní hře (1. cena v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ v komorní hře 1995, 3. cena v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na housle 1996, 2. cena v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ v komorní hře 1998, 3. místa v Houslové soutěži Josefa Muziky v Nové Pace 1998, 1999, čestné uznání v Mezinárodní Kocianově houslové soutěži 1999, 1. cena v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na housle 1999). V roce 1999 nastoupila do třídy PhDr. V. Kulíka na Konzervatoři v Pardubicích. Během studia na konzervatoři se zúčastnila několika soutěží (čestné uznání na Soutěžní přehlídce konzervatoří ČR v Ostravě 1999, 2. cena v Houslové soutěži Josefa Muziky 2000, 2. cena na Soutěžní přehlídce konzervatoří ČR v Teplicích 2002). V listopadu 2003 získala stipendium firmy Yamaha. V červnu 2006 se zúčastnila mezinárodní houslové soutěže Beethovenův Hradec, kde získala čestné uznání a cenu nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby soudobého českého skladatele. Kromě sólové hry se aktivně věnuje také hře komorní. Pravidelně vystupuje na sólových recitálech a sólově s Komorní filharmonií Pardubice. Spolupracuje s Českým rozhlasem. Zúčastnila se několika mistrovských kurzů v Čechách (V. Hudeček, I. Štraus) i v zahraničí (Francie – Régis Pasquier).

Since 2005 she has been a student of the Academy of Music and Performing Arts in Prague (Prof. I. Štraus). She successfully took part in several national and international competitions in solo and chamber music (1st prize at the National Competition of Basic Artistic Schools in chamber music (1995), 3rd prize at the National Competition of Basic Artistic Schools in violin (1996), 2nd prize at the National Competition of Basic Artistic Schools in chamber music (1998), 3rd prize at the Josef Muzika Violin Competition in Nová Paka (1998, 1999), honourable mention at the Kocian Violin Competition (1999), 1st prize at the National Competition of Basic Artistic Schools in violin (1999).
In 1999 she enrolled in the class of PhDr. V. Kulík at conservatory in Pardubice. During her study there she took part in several competitions (honourable mention at the Competition Festival of Conservatories in the Czech Republic in Teplice (1999), 2nd prize at the Josef Muzika Violin Competition (2000), 2nd prize at the Competition Festival of Conservatories in the Czech Republic in Teplice (2002). In November 2003 she obtained a grant from Yamaha Company. In June 2006 she participated in the international violin competition Beethoven’s Hradec, where she was awarded a honourable mention and a prize of the Foundation of the Czech Music Fund for the best performance of a composition by a Czech contemporary composer. Apart from solo playing she devotes to chamber music too. She regularly performs at solo recitals and as a soloist with Pardubice Chamber Philharmonic. She co-operates with Czech Radio. She has participated in several master classes in the Czech Republic (V. Hudeček, I. Štraus) and abroad (France - Régis Pasquier).