Hudební fakulta JAMU - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně - 20. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně 2014

20. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně 2014  

Soutěžní podmínky a repertoár MSLJ 2014

Tisková zpráva

Plakát / Poster 2014

FLÉTNA

Přihláška

Soutěžní harmonogram - flétna

Porota pro obor flétna:

 • Clara Nováková (ČR/Španělsko) – předsedkyně
 • Yoshimi Oshima (Japonsko)
 • Carlo Jans (Lucembursko)
 • Florence Bellon (Francie)
 • János Bálint (Maďarsko)
 • František Kantor (ČR)
 • Václav Kunt (ČR)

KLARINET

Přihláška

Soutěžní harmonogram - klarinet

Porota pro obor klarinet:

 • Paolo Beltramini (Itálie) – předseda
 • Shirley Brill (Izrael/Německo)
 • Zsolt Szatmári (Maďarsko)
 • Milan Řeřicha (ČR)
 • Milan Polák (ČR)
 • Vít Spilka (ČR)