Studio elektroakustické hudby  

Výuka tvorby elektroakustické hudby (EAH) má na JAMU již několik desetiletí dlouhou tradici a souvisí mj. se skutečností, že většina brněnských autorů vytvořila řadu elektroakustických skladeb. Je spojena např. se jmény skladatele, propagátora EAH (předsedy Společnosti pro EAH) Rudolfa Růžičky, dále skladatele, multiinstrumentalisty a autora řady publikací o EAH Daniela Forró, skladatele a pedagoga Michala Košuta aj. Absolventi tohoto předmětu dosáhli řady ocenění v soutěžích EA kompozic i v hudební praxi u nás i v zahraničí.

Podoba výuky se postupně vyvíjela do dnešní podoby, tvořené předměty "Vybavení elektroakustického I, II", a "Realizace elektroakustické hudby I, II" a "Interaktivní elektronika"; je strukturována logicky od vysvětlení základních pojmů až po ovládnutí špičkových technologií . Dále je ve stadiu příprav další obor s pracovním názvem "Akustika I, II III", který má kvalitu výuky ještě výrazně prohloubit.

V předmětech "Studiová praxe" pro studenty 2. ročníku bakalářského studia (pedagog Jaroslav Zouhar) a "Vybavení EA studia I, II" pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia (pedagogové Jiří Pejcha,  Ondřej Jirásek) jsou posluchači seznamováni s klíčovými pojmy akustiky, se základy práce v nahrávacím studiu a jeho vybavením, různými způsoby záznamu zvuku, ovládáním audiosekvenceru, tvorbou syntetického zvuku a jeho zpracováním. V navazujícím předmětu "Realizace elektroakustické hudby I" pro posluchače 1. ročníku magisterského studia (pedagogové Ondřej Jirásek a Dan Dlouhý),
jsou znalosti, získané v předchozích ročnících, studenty aplikovány při tvorbě vlastních kompozic, v nichž lze využít nejrůznější technologické postupy, sahající od práce s ryze softwarovými syntetickými zvuky až po zpracování naopak původně akustických zvukových objektů. "Realizace elektroakustické hudby II" pro posluchače 2. ročníku magisterského studia (pedagog Dan Dlouhý) se snaží při tvorbě vlastních kompozic rozšířit možnosti v hudbě využitelných zvukových prostředků ještě dále - např. využitím méně obvyklých zdrojů signálu (zvuků přírody a civilizace, elektroakustické zpětné vazby, šumu, zvuků, vzniklých díky využití nejrůznějších převodníků), procesováním signálů v reálném čase, využitím speciálních akustických i elektroakustických hudebních nástrojů, grafických i jiných kompozičních programů, pomocí modifikace zvukového materiálu v reálném čase pomocí MIDI ovladačů atd.

Pomyslným vrcholem je pak předmět "Interaktivní elektronika" pro posluchače 2. ročníku magisterského studia (pedagog Jan Kavan), v němž studenti naučí pracovat se speciálními počítačovými programy, umožňujícími vytvářet nejen -jak už název předmětu napovídá - interaktivní elektroakustická hudební díla, ale dokonce pracovat i s multimediálními, počítačem řízenými, prostředky.