Profily současných doktorandů  

Adrian Demoč (1985, Zvolen, Slovensko) po soukromém studiu u Igora Dibáka absolvoval skladbu na JAMU u Františka Emmerta. Studium využil k několika zahraničním stážím (Rumunsko, Litva) a mezinárodní uplatnění už získaly i jeho skladby (Francie, Španělsko). Jeho magisterská práce rozebírá užití folkloru v díle Góreckého a Kutavičiuse, v chystané doktorské práci se zabývá francouzskou spektrální školou, zejména jejím přístupem k hudebnímu času. Výběr ze skladeb: Zikkurat (smyčcový orchestr), Symfónia (orchestr), Ozvena (housle, cello, bicí, živá elektronika a CD), Lešenie k zahĺbeniu (dechový soubor a bicí).

František Chaloupka (1981, Frýdek-Místek) po Ostravské konzervatoři absolvoval skladbu na JAMU u Martina Smolky a půlroční stáž na Královské konzervatoři v Haagu (Louis Andressen, Martijn Padding, Richard Ayres). Magisterskou práci napsal o el. kytaře v soudobé hudbě, v chystané doktorské práci zkoumá specifika tvorby autorů, kteří píší pro vlastní ensemble. Jeho skladby byly úspěšně prezentovány zejména na Ostravských dnech Nové hudby a dvakrát na CD v příloze časopisu HISvoice v Praze (Music for Five, 2006, An Ancient Calligraphy pro orchestr, 2008). Je aktivní také jako hráč na elektrickou kytaru a skladatel a aranžér pro divadlo. Výběr z dalších skladeb: Canto Paradiso (2005, soprán, baryton, zobcové flétny, klávesové nástroje, bicí), Orestes by Euripides (2006, dechový kvinet), Naklonit si Nebesa (2009, orchestr).

Michal Nejtek (1977, Litoměřice) po konzervatoři v Teplicích vystudoval skladbu na AMU v Praze u Svatopluka Havelky. V Praze patří k nejosobitějším autorům své generace, pozornost získal i na prestižních místech v zahraničí (Varšavská jeseň , Donaueschingen, Klangspuren Schwaz aj.) a získal ceny v soutěžích (Generace, Fond Leoše Janáčka). Píše také pro divadlo a multimediální projekty, je vyhledávaným klavíristou v soudobé vážné hudbě i jazzu. Připravuje doktorskou práci na téma Synestezie jako tvůrčí a percepční faktor u současných hudebně scénických forem. Výběr ze skladeb: Music for 18 Strings (el. kytara, smyčcové trio, 1999), Für Elsa Zylberstein (flétna, klarinet, klavír, housle, viola a cello, 2004), Lamenti (scénický madrigal pro pět hlasů a sedm nástrojů na texty Francesca Micieliho, 2004), NUBERG 05 (komorní orchestr, 2005), ...your heart stops...you continue writing (ensemble, 2009).