Janáčkův akademický orchestr  

Janáčkův akademický orchestr je součástí HF JAMU, kde získávají praktické zkušenosti s orchestrální praxí studenti Katedry strunných nástrojů, Katedry dechových nástrojů a Katedry bicích nástrojů. V průběhu studia se studenti seznámí s přípravou orchestrálních koncertů a operních představení. Pestrá dramaturgie od hudby barokní a klasické až po hudbu současnou umožňuje během studia nahlédnout do zákonitostí interpretace jednotlivých hudebních stylů a v praxi využít technických dovedností získaných studiem jednotlivých nástrojů. Společné provozování hudby má své specifické zákonitosti, které se v orchestrální hře řeší a dále rozvíjí. Orchestr dále slouží i jako pomoc při praxi dirigentů z Katedry kompozice a dirigování, kteří mají možnost podílet se na přípravě a produkcích jednotlivých projektů. Orchestr spolupracuje dále i se zahraničními dirigenty.