Studium  

Katedra hudební produkce nabízí tři typy studia: 

  1. Bakalářský studijní obor hudební manažerství. Připraví absolventy na profese středního managementu a produkčních v hudebních institucích.
  2. Magisterský studijní obor hudební produkce. Připraví absolventy na dráhu vyšších manažerů hudebních institucí, uměleckých škol, nezávislých uměleckých producentů či vedoucích uměleckých agentur.
  3. Doktorský stupeň, obor hudební produkce. Rozšiřuje kompetence absolventů magisterského stupně a vede posluchače k vlastní vědecké, publikační a pedagogické činnosti a k realizaci náročnějších hudebních projektů s mezinárodním rozsahem.

Bakalářský a magisterský obor každoročně nabízejí na 25 vlastních předmětů orientovaných na problematiku hudební produkce a managementu.Výuka kombinuje několik forem: individuální kontaktní výuku, projektovou výuku, praktickou realizaci uměleckých projektů, stáže v profesionální praxi či samostudium.

Studium na katedře prohlubuje znalosti především v těchto oblastech: organizace a struktura hudebního provozu, kulturní management, základy obecného managementu, ekonomie, nauka o podniku, marketing, projektový management, praktická produkce, řízení lidských zdrojů a legislativa, manažerská psychologie, autorsko-právní problematika, sociologie médií, PR, online marketing, základy jevištních technologií, fundraising, kulturní politika. Dále rozvíjí poučený vhled do filosofie umění, hudební vědy, antropologie, psychologie, sociologie či žurnalistiky a přesahuje i do operní režie a dirigentství.

Pro naše studující je důležité průběžné budování sítě kontaktů v umělecké oblasti, osobních vazeb s interprety, či přímo vazby na vedoucí pozice v těchto oblastech. Důraz klademe také na specializovanou jazykovou průpravu, která umožňuje uplatnění v mezinárodním kontextu.

Poskytujeme též portfolio prakticky orientovaných předmětů, pokrývajících: 

  • produkci mezinárodního hudebního festivalu
  • produkci opery
  • produkci mezinárodní interpretační soutěže
  • tvorbu image a portfolia umělce
  • produkci konference. 

Přehled všech vyučovaných předmětů najdete ZDE. V akademickém roce 2017/2018 katedra nabízí i cyklus Lidé za hudbou v rámci kurzů Univerzity třetího věku, jeho program najdete ZDE