Reference  

Symposium: umění | hudba| management (2013, 2016)

V roce 2013 bylo poprvé v kontextu ČR realizováno mezinárodní odborné setkání zaměřené na management hudby. Vystoupili na něm přední odborníci, například Mary Lou Falcone a Veronique Firkušný (New York, USA). Symposium bylo v následujících letech organizováno pod křídly dalších vysokých škol v ČR poskytujících vzdělání v oblasti hudebního managementu a produkce (AMU, VŠMU). V roce 2016 proběhlo Symposium opět na HF JAMU s rozšířením o Fórum zaměstnavatelů – setkání odborných pracovníků z hudebních institucí ČR. 

Hudební produkce

Pedagogové katedry produkčně zajišťují či garantují mnoho domácích i mezinárodních uměleckých aktivit, např.: 

  • Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
  • Setkávání nové hudby Plus
  • Mezinárodní hudební festival Brno
  • produkce Komorní opery na HF JAMU
  • Svátky písní Olomouc
  • Opera Europa – Konference podzim (2014)
  • Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného (2012)
  • Festival Divadelní svět
  • Fórum zaměstnavatelů 

Vybrané diplomové práce