Profil  

Posláním Katedry hudební produkce je připravovat manažer(k)y na profesní dráhu v širokém okruhu hudebních institucí – orchestrů, divadel, uměleckých agentur, uměleckých škol – i pro nezávislou umělecko-manažerskou činnost. Obor se snaží snoubit rozvoj vlastního osobního uměleckého a kreativního potenciálu studujících s odbornou průpravou pro řízení, koordinaci a strategické plánování. Akcentuje též ekonomické aspekty hudebních procesů, legislativní prostředí (autorskoprávní problematiku), marketing a PR umění. 

Katedra sleduje tyto hlavní cíle 

  1. Rozvinout talent a schopnosti posluchačů pro samostatnou realizaci uměleckých projektů.
  2. Vybavit posluchače teoretickými i praktickými znalostmi pro kariéru profesionálního
    hudebního manažera a producenta.
  3. Identifikovat a rozvíjet trendy v oboru, dané poznatky předávat jak studentům, tak odborné veřejnosti (prostřednictvím výuky, experimentu, uměleckých projektů i odborných konferencí), vést odbornou reflexi a vědecko-výzkumnou činnost.
  4. Praktické dovednosti rozvíjet skrze aktivní participace posluchačů na kulturních projektech Hudební fakulty JAMU i partnerů přímo z praxe (např. Filharmonie Brno). 

Studující a absolventi katedry nalézají uplatnění v kulturních a uměleckých organizacích nestátního neziskového sektoru, v příspěvkových organizacích, v komerčních subjektech i ve veřejné a státní správě. Často se též věnují vlastním umělecko-podnikatelským aktivitám. Jedná se zejména o pozice manažerů orchestrů, operních souborů či uměleckých agentur, manažery marketingu či PR, projektové manažery či umělecké kritiky. Mnozí studující se pracovně uplatňují již během závěrečné fáze svého studia. (Podrobnější přehled možných profesí absolventů oboru najdete v sekci Informace pro uchazeče o studium).