Kontakt  

e-mail: khpjamucz

telefon: +420 542 591 630 (děkanát HF JAMU)

adresa: Katedra hudební produkce, HF JAMU, Komenského nám. 6, 662 15 Brno, Česká republika