Hudební fakulta JAMU - Katedra hudební produkce - Informace pro zájemce o studium

Informace pro zájemce o studium  

Informace týkající se přijímacího řízení naleznete ZDE

Profil uchazečů a uchazeček o studium: 

Bakalářský stupeň

Absolvent/ka SŠ zakončené maturitou, který/á svým talentem, schopnostmi, dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudební manažery, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění, stejně jako širší přehled a zájem o kulturu. Je vybaven/a znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni (B1 společného evropského referenčního rámce). 

Magisterský stupeň

Absolvent/ka bakalářského studia v daném oboru bakalářské úrovně nebo příbuzného
bakalářského oboru, jehož či jejíž absolventský projekt a bakalářská práce a portfolio dalších
vlastních kulturních projektů a aktivit vykazují vynikající úroveň. Svými dovednostmi,
znalostmi a talentem splňuje předpoklady pro danou specializaci v magisterském stupni. Je vybaven/a znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii (B2 společného evropského referenčního rámce). 

Charakteristika profesí absolventů bakalářského stupně

Absolvent/ka bakalářského stupně se může uplatnit zejména v těchto profesích: 

 • nižší nebo střední manažer orchestru, hudební sekce divadla nebo umělecké
  agentury (např. u orchestru manažer koncertního oddělení)
 • zástupce ředitele základní umělecké školy
 • produkční
 • vedoucí produkčního týmu
 • koordinátor dobrovolníků v uměleckých institucích
 • projektový asistent
 • vedoucí projektu
 • referent pro jednotlivé akce/event manažer
 • tajemník festivalu
 • tajemník/vedoucí uměleckého provozu
 • tajemník pro hostující umělce
 • vedoucí umělecko-technického provozu
 • referent pro styk s veřejností
 • referent oddělení marketingu a sponzoringu
 • fundraiser uměleckých projektů
 • pracovník umělecké agentury
 • podnikatel – OSVČ. 

Charakteristika profesí absolventů magisterského stupně

Absolvent/ka magisterského stupně se může uplatnit zejména v těchto profesích: 

 • vedoucí oddělení marketingu v hudebních institucích
 • intendant a impresário
 • manažer velkého mezinárodního projektu / festivalu
 • vedoucí projektové kanceláře/projektový manažer
 • ředitel festivalu
 • vedoucí výchovy a vzdělávání v hudební instituci
 • hudební ředitel
 • generální manažer/ředitel orchestru
 • producent
 • vedoucí kulturního odboru městského úřadu
 • vedoucí kulturního centra města
 • umělecký šéf
 • dramaturg
 • manažer neziskové organizace
 • umělecký manažer/umělecký agent / OSVČ
 • vedoucí pracovník ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií. 

Charakteristika profesí absolventů doktorského stupně

Absolvent/ka doktorského stupně se může uplatnit zejména v těchto profesích: 

 • pedagog
 • výzkumný pracovník
 • vedoucí pracovník uměleckých provozů či vlastních projektů a aktivit.