Tereza Nosková  

OSOBNÍ DATA

 • Jméno a příjmení Tereza Nosková
 • Příjmení za svobodna Kratochvílová
 • Datum a místo narození 12. 2. 1977 v Ústí nad Labem

VZDĚLÁNÍ

 • Konzervatoř v Teplicích, obor bicí nástroje (pedagogické vedení M. Kužela)
 • (maturitní zkouška) (1995)
 • (absolutorium - diplomovaný umělec) (1997)
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně, obor bicí nástroje
 • (pedagogické vedení doc. P. Šumpík a doc. M. Opršál) (1997 - 2001)
 • (Magistr umění MgA.) (2001)

ZAMĚSTNÁNÍ

 • Konzervatoř v Teplicích
 • (pedagog - melodické bicí nástroje, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura bicích nástrojů, metodika bicích nástrojů) (2001 - dosud)
 • Soukromý pedagog

ODBORNÁ ČINNOST - SPOLUPRÁCE S ORCHESTRY

 • Filharmonie Hradec Králové
 • Komorní filharmonie Pardubice
 • Severočeská filharmonie Teplice
 • Komorní těleso Musica Bohemica Praha
 • Bendův komorní orchestr v Ústí nad Labem
 • Symfonický orchestr města Děčína
 • Českolipský symfonický orchestrem
 • Městské divadlo v Ústí nad Labem
 • Orchestr Českých symfonických sólistů Praha


ODBORNÁ ČINNOST - PEDAGOGICKÁ

 • Metodická činnost pro základní školy, základní umělecké školy a gymnázia.

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST - CD

 • M. Bok: Symfonické koledy, Missa brevis Es dur, Missa brevis Fis dur, Elgar 2004 (zvonkohra)
 • M. Bok: Anděl Páně, hudba ke stejnojmennému filmu, Česká televize, 2005 (zvonkohra)
 • M. Bok: Credo fis moll, Hymnus k Duchu Svatému, Snové koledy, Elgar, 2006
 • (zvonkohra)
 • M. Bok: O dívce, která šlápla na chléb, hudba ke stejnojmennému filmu, Česká televize, 2007
 • M. Bok: Tři životy, hudba ke stejnojmennému filmu, Česká televize, 2007
 • M. Bok: Missa solemnis pro sóla, sbor, varhany a orchestr, Elgar, 2008
 • (zvonkohra)
 • M. Bok: Chrámové skladby, Elgar, 2008
 • (zvonkohra)
 • M. Bok: Ďáblova lest, hudba ke stejnojmennému filmu, Česká televize, 2008

Tereza Nosková