Petr Kalousek  

nar. 12.4.1980 v Brně

Vzdělání:

 • 1994-1998 Gymnázium Vídeňská, Brno (1998-maturita s vyznamenáním)
 • 1995-1998 ZUŠ Fr. Jílka Brno-obor bicí nástroje
 • 1998-2003 Konzervatoř Brno-obor bicí nástroje (maturita s vyznamenáním);
 • 2000-2004 Konzervatoř Brno-obor dirigování a sbormistrovství (maturita s vyznamenáním)
 • 2003-2006 Janáčkova akademie múzických umění-obor bicí nástroje (absolutorium: A/95, A/ 95, A/94), v průběhu studia: timpani masterclass Klaus Tresselt
 • multipercussion masterclass Jeff Beer
 • marimba, vibrafon masterclass Marta Klimasara


Profesní zkušenosti:

 • 1994-1998 člen smíšeného pěveckého sboru Mladí madrigalisté
 • 1995-1998 člen Junior Big Bandu Brno
 • od r. 1998 člen smíšeného pěveckého sboru Ars brunensis chorus; 
 • 2001-2005 asistent sbormistra Ars Brunensis Chorus
 • od r. 1999 účinkování v orchestrech Národního divadla Brno, Studia Marta a Městského divadla Brno 
 • od r. 1999 natáčení scénické hudby pro Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno a vydavatelství Vienna Modern Masters.
 • 2001-2004 sbormistr Pěveckého sboru Tišnov
 • 2004-2006 dirigent Junior Big Bandu Brno 
 • od r. 2004 účinkování ve Státní filharmonií Brno, Moravské filharmonií Olomouc, Komorní filharmonii Pardubice a orchestru Solamente Naturali Bratislava
 • 2006-2008 člen Moravské filharmonie Olomouc
 • od r. 2006 člen orchestru Městského divadla Brno
  dirigent R.H. Bigbandu
 • od r. 2008 člen Filharmonie Brno
 • od r. 2008 dirigent Cool-time bandu

Petr Kalousek