Miroslav Šonka  

Miroslav Šonka se narodil 12. září 1989 v Českých Budějovicích. Od sedmi let hrál na flétnu, ve dvanácti letech pak přestoupil na bicí nástroje. Ve studiu bicích nástrojů dále pokračoval na konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Miroslava Balouna a na konzervatoři v Brně u MgA. Ctibora Bártka a MgA. Rudolfa Králíka.

V letech 2011-2014 byl posluchačem katedry bicích nástrojů HF JAMU.

Absolvent se vyprofiloval především jako hráč na bicí soupravu, které se nyní profesně věnuje. Působí v hudebních seskupeních Secret of Darkness a Eleament. Věnuje se také pedagogické činnosti na ZUŠ.