Lukáš Krejčí  

Lukáš KrejčíNarozen: 17. 3. 1980 v Opavě

Studium: 2001 - 2006 Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Obor bicí nástroje (Doc. Pavel Šumpík, Doc. Martin Opršál)
Studium dokončeno magisterskou zkouškou (MgA.)
Diplomová práce: Edgard Varese - Ionisation

1995 - 2001 Janáčkova konzervatoř v Ostravě
obor bicí nástroje (Mgr. Václav Fildán)
Studium dokončeno absolutoriem.
Absolventská práce: Pierre Boulez - Nástin problémů soudobé hudby

Dosavadní zaměstnání

2006 - dosud, první tympánista Filharmonie Brno (od roku 2007 vedoucí skupiny)

2005 - 2006, člen orchestru Moravské filharmonie Olomouc

1999 - 2001, člen orchestru Slezského divadla v Opavě


Pedagogická praxe

2004 - dosud, učitel bicích nástrojů na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně

2004 - dosud, učitel bicích nástrojů na Gymnáziu Pavla Křížkovského v Komíně


Absolvované kurzy

2000 - Trstěnice kurzy (Tomáš Ondrůšek)

2001, 2003 - Ostravské dny nové hudby

2004 - Mistrovské kurzy (JAMU) Jeff Beer (multipercussion)

2004 - Mistrovské kurzy (JAMU) Katarzyna Mycka (marimba)

Hudební aktivity

Spolupráce s orchestry: Janáčkova filharmonie Ostrava
Philharmonia Orchestra Mexico City
Orchestr městského divadla v Brně

Spolupráce se soubory: Ars Incognito (Brno)
DAMA DAMA (Brno)
OCNH Ensembl (Ostrava Center for New Music)
Melos Ethos Ensembl (Bratislava)
Percussion Ensemble JAMU (Brno)
Stuttgart Percussion Ensembles (Stuttgart)
Musica Figuralis (Přerov)
Societas Incognitorum (Brno)
Tango Milonguero (Brno)

Festivaly

Janáčkův Máj, Pražské jaro, Janáčkovy Hukvaldy, Moravský podzim, Smetanova Litomyšl, Expozice nové hudby, Marathon nové hudby, Varšavská jeseň, Festival A. Moyzesa a jiné.

Zahraniční koncertní zájezdy: Německo, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Španělsko, Francie, Anglie, Kypr, Hong Kong, Japonsko


Spolupráce na provedení skladeb pedagogů a studentů JAMU

Martin Kostaš: Trio č. 2 pro flétnu, vibrafon a klavír (2005)

Vojtěch Dlask: Comment dire (2002)
Come In - Frost (2003)
Isis - scénická kantáta (2003)
Ash Wednesday 2 (2004)
Kychta - Deceto stoupajícího kouře (2005)
Missa Parodia - (2008)

Dále skladby autorů: A. Parsche, L. Faltuse, M. Štědroně, I. Medka, F. Emmerta, C. Koutka, M. Ištvána, A. Piňose, M. Dvořákové, E. Mojdla, M. Haasze, A. Demoče, Z. Ehrenbergera,
L. Foltýnové ( CD Hudbaby)

Výběr realizovaných skladeb pro bicí nástroje

Hans Werner Henze - Scenes from the Snow Country
Ney Rosaouro - Sonáta pro vibrafon a marimbu
Martin Christoph Redel - Rounds for Percussion Solo (česká premiéra)
Edgar Schiffauer - Vteřiny (duo for multipercussions) nahrávka pro Český rozhlas 3 Vltava
Georg Katzer - Balada pro klárinet a bicí nástroje (česká premiéra)
John Cage- 27'10,554" For A Percussionist (česká premiéra)
Mauricio Kagel - Dressur ( trio for multipercussions) (česká premiéra)
Eckhard Kopetzki - Canned Heat ( Multiple Percussion Solo) (česká premiéra)