Jiří Bučánek  

Osobní a kontaktní údaje:

• Datum, místo narození: 17. 1. 1984, Vítkov

Dosažené vzdělání:

• 1999 - 2005 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Ostrava 1, Českobratrská 40
• Absolutorium ( titul Dis.)
• 2006-2009 Jamu Brno ( bakalářské studium).

Předchozí zaměstnání:

• 2005-2006, 2009- ? Základní umělecká škola Vítkov, učitel hudby (klavír, bicí nátroje)
• Zuš Veveří 133 Brno ( od r.2007) učitel hudby (bicí nástroje)
• Zuš Charbulova Brno ( 2008- 2009) učitel hudby ( bicí nástroje)

Výpomoce:

  1. Janáčkova filharmonie Ostrava
  2. Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava
  3. Divadlo Jiřího Mahena Ostrava
  4. Slezské divadlo Opava
  5. Městské divadlo Brno
  6. Filharmonie Brno

Další hudební působení- Opera diversa, Czech virtuosi, Alfa band, Drive Wave, Unisexify, Koistinen, LR Cosmetic big band,atd.

Jiří Bučánek