Gabriel Chila  

Gabriel Chila se narodil 25. 12. 1982 v Košicích. První hudební školení získal v devadesátých letech na Základní umělecké škole v Sečovcích, kde účinkoval i ve školním dechovém orchestru. V Sečovcích žije nadále, a také tam v letech 1997 – 2001 vystudoval gymnázium.

V letech 2001 – 2007 studoval hru na bicí nástroje u prof. Jozefa Hudáka na konzervatoři v Košicích. V průběhu studia získával první interpretační a pedagogické zkušenosti. V letech 2005 – 2009 vypomáhal v bicí skupině orchestru Štátného divadla Košice a v období let 2003 – 2009 působil na ZUŠ v Sečovcích. Od roku 2006 navštěvoval kurzy celoživotního vzdělávání na katedře bicích nástrojů HF JAMU.

Tento kontakt jej přivedl k úspěšně vykonaným přijímacím zkouškám na katedru, kde studoval v letech 2009 – 2012 obor Hra na bicí nástroje v bakalářském stupni studia. Během studia na JAMU získával další zkušenosti jako výpomocný hráč v bicích skupinách Filharmonie Brno a orchestru Národního divadla Brno. Spolupracoval s orchestrem Capella Istropolitana.

V roce 2012 byl přijat do navazujícího magisterského studia, ve kterém studoval obor Hra na bicí nástroje u Martina Opršála, Kamila Slezáka a Radka Tomáška. V rámci programu Erasmus absolvoval roční stáž u prof. Massimo Pastore na konzervatoři Cesare Polliniho v Padově. Zúčastnil se workshopů s interprety Nebojšou Živkovićem, Benaminem Tothem, Karolem Szymanowskim, László Hudacsekem, Davidem Friedmanem, Glenem Velezem, Hakimem Ludinem, Markusem Leosonem, Markem Stefulou, Manelo Ramadou a dalšími.

V roce 2013 zvítězil v konkurzu a stal se hráčem bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Brně.