Bohdan Šebestík  

sebestikBOHDAN ŠEBESTÍK (nar. 11. června 1980)

Hudební nadání získal po otci – profesionálním hráči na lesní roh.

Jeho hudební začátky se datují do první poloviny 90. let 20. století, kdy navštěvoval ZUŠ v Kroměříži. Mimo jiné tam účinkoval v dechovém i jazzovém orchestru.

V letech 1996 – 1999 studoval hru na bicí nástroje na konzervatoři v Brně u Jaromíra Škáry a Ctibora Bártka. Ve studiu pak pokračoval v letech 2002 – 2004 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Jana Matušínského.

V letech 2005 – 2008 studoval obor Hra na bicí nástroje v bakalářském stupni studia na Hudební fakultě JAMU u doc. Pavla Šumpíka a doc. Martina Opršála.

Na téže škole studoval v letech 2009 – 2011 navazující magisterský obor Hra na bicí nástroje. Již během studia se projevil jako univerzální, mimořádně technicky i hudebně disponovaný hráč. Pravidelně účinkoval v Percussion Ensemble JAMU, se kterým např. v roce 2010 provedl českou premiéru „Ionisation“ Edgarda Varèse. Příležitostně vypomáhal ve skupině bicích nástrojů Filharmonie Brno, a také v Komorní filharmonii Vysočina v Jihlavě.

Absolvoval workshopy s několika předními osobnostmi hry na bicí nástroje, jako jsou Peter Sadlo, László Hudacsek, Nebojša Jovan Živković, Nick Petrella, Dan Weiss.

V letech 2010 - 2011 vyučoval hru na bicí nástroje na ZUŠ v Tišnově.