Historie katedry  

Výuka oboru hra na bicí nástroje byla na Janáčkově akademii múzických umění zahájena v akademickém roce 1983/1984, jako na první vysoké škole v Československu. Zavedení tohoto oboru bylo zpočátku jakýmsi výkřikem do tmy, protože nebylo kde učit, nebylo na co učit a nebylo podle čeho učit. V okolních zemích a na celém světě přitom byl tento obor již dávno součástí výuky na vysokých uměleckých školách.

Od počátku byl obor zařazen pod katedru dechových, resp. dechových a bicích nástrojů. Výuky se ujal jako externí pedagog Antonín Paseka, bývalý tympánista Státní filharmonie Brno a dlouholetý pedagog brněnské konzervatoře. Díky němu bylo kde a na co učit. Vyučoval provizorně na konzervatoři v Brně a tento stav trval až do sametové revoluce.

V roce 1990 dochází k několika změnám. Byly nakoupeny první nástroje - 4 tympány Ludwig, vibrafon, xylofon a kelonová marimba, vše zn. Musser. Výuka se stěhuje do budovy nově ustavené Hudební fakulty JAMU na Komenského náměstí. Po panu Pasekovi přicházejí na místa externích pedagogů František Vlk a Pavel Šumpík, oba toho času tympánisté Státní filharmonie Brno. Pan Vlk vyučoval hru na tympány a malý buben, pan Šumpík vyučoval hru na bicí soupravu a melodické nástroje. V případě potřeby půjčovali potřebné nástroje „přes ulici" z filharmonie. Klavírní doprovazečkou byla od počátku doc. Olga Petrová. V první polovině devadesátých let ve třídě studovala většina z prvních členů Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA. Jsou navazovány první zahraniční kontakty prostřednictvím hostujících pedagogů a sólistů.

V roce 1995 opustil místo odborného asistenta František Vlk a na jeho místo nastoupil od podzimu 1996 jako externista Martin Opršál, tehdy člen Státní filharmonie Brno. Nově se dělí kompetence pedagogů. Pavel Šumpík dále vyučuje hru na bicí soupravu a přebírá po panu Vlkovi hru na tympány a orchestrální nástroje. Martin Opršál vyučuje hru na melodické nástroje a komorní hru. Klavírní doprovazečkou se od roku 1994 stala Šárka Králová. Ve druhé polovině devadesátých let začíná období postupného vybavování třídy kvalitními bicími nástroji. Začínají tu studovat posluchači ze Slovenska, které zůstává jednou z posledních zemí v Evropě, kde se hra na bicí nástroje nedá vysokoškolsky studovat. Stabilizuje se prostorové uspořádání. Oddělení získává cvičebnu ve třetím poschodí a jako hlavní místnost slouží učebna 06 v přízemí.

Pavel Šumpík se v roce 1999 stal prvním docentem hry na bicí nástroje v Česku. Po roce 2000 dále pokračují téměř každoroční nákupy nástrojů. Původně čtyřleté magisterské studium je postupně nahrazeno tříletým bakalářským a dvouletým navazujícím magisterským studiem, s možností dalšího doktorského studia. Významně posílilo vybavení knihovny notovým materiálem pro bicí nástroje.

V roce 2003 vznikla na popud tehdejšího děkana Hudební fakulty prof. Medka katedra bicích nástrojů. Prvním vedoucím se stal odborný asistent, později docent Martin Opršál. Na katedru se dostávají silné populační ročníky a počty studentů v jednotlivých akademických rocích dosahují čísla 10, nejvíce v historii. Katedra nadále vlastní dvě místnosti. Při narůstajícím kvalitním nástrojovém vybavení je největším problémem nedostatek prostor pro výuku a cvičení.

Na podzim roku 2007 zemřel doc. Pavel Šumpík. Již dříve s katedrou externě spolupracovali Kamil Slezák, člen Moravské filharmonie Olomouc, a Radek Tomášek, člen Filharmonie Brno. Tito pánové plus Dan Dlouhý, šéf souboru DAMA DAMA, v roce 2008 úspěšně prošli konkurzem na místa odborných asistentů. Aktuálně jsou kompetence na katedře rozděleny takto: doc. Opršál - melodické nástroje, komorní hra, OA Slezák - malý buben, bicí souprava, OA Tomášek - tympány, orchestrální nástroje, OA Dlouhý - multipercussion, teoretické předměty, doc. Králová - studium repertoáru s klavírem. V roce 2010 nebo 2011 se snad katedra dočká nových rekonstruovaných prostor ve sklepích budovy Hudební fakulty.